Khóa học PLC

Khóa Học PLC Hoàn Chỉnh Với TIA Portal, RSLogix, EKTS Và Hardware System [Mã 7706 A]

Thực hành PLC | Hệ thống điều khiển tự động hóa sử dụng Ladder Logic RSLogix, Siemens TIA Portal, PLC Logixpro, FactoryI/O. Bạn sẽ học được gì? ✓ Thiết kế PLC ladder code hoàn chỉnh bằng cách sử dụng Siemens TIA Portal, RSLogix500, LogixPro. ✓ Thiết…

Đông Lê

Khóa Học HMI FactoryTalk Hoàn Chỉnh - PLC Allen Bradley PanelView [Mã 7924 A]

HMI Scada cho lập trình và tự động hóa công nghiệp Allen Bradley, FactoryTalk, PanelView, Lập trình HMI với PLC. Bạn sẽ học được gì: ✓ Hiểu cách HMI và phần mềm vận hành. ✓ Cách chương trình một HMI. ✓ Tạo receipes và project từ zero. ✓ Áp dụng các …

Đông Lê

Khóa Học Tự Động Hóa Công Nghiệp Với Hơn 7 Dự Án Thực Tế Sử Dụng PLC [Mã 7994 A]

Như chúng ta đã biết, hầu hết các công ty đang sử dụng nhiều loại PLC, SCADA, HMI và AutoCAD Electrical. Vì vậy yêu cầu rất lớn của các công việc trong lĩnh vực tự động hóa như lập trình viên PLC, Kỹ sư dự án, SCADA Operator, PLC và Kỹ sư vận hành, …

Đông Lê

Khóa Học Siemens Tia Portal V15 - Lập Trình PLC SIMATIC S7-1500 [Mã 8124 A]

Tìm hiểu về PLC Siemens Simatic S7-1500 & WinCC HMI với TIA Portal từ đầu, tìm hiểu sâu hơn về tự động hóa công nghiệp. Bạn sẽ học được gì: ✓ Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể lập trình ứng dụng TIA Portal PLC từ đầu. ✓ Bạn sẽ học cách tạo cá…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào