Altium Designer 22

Khóa Học Thiết Kế PCB Với Altium Designer 22 Phiên Bản Mới Nhất [Mã 7773 A]

Đầu tiên, chúng tôi sẽ thiết kế PCB dựa trên MCU đơn giản như Arduino với Cortex MCU tiếp theo chúng tôi thiết kế 3 PCB phức tạp và thiết thực. Bạn sẽ học được gì: ✓ Các công cụ cơ bản của Altium Designer. ✓ Thiết kế PCB chuyên nghiệp. ✓ Thiết kế sơ…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào