Thông Báo DMCA Về Vi Phạm Bản Quyền

Theo Đạo luật Bản quyền Kĩ thuật số Thiên niên kỷ năm 1998 (có thể xem nội dung trên trang web của Văn Phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại địa chỉ http://lcweb.loc.gov/copyright/), Cơ Điện Tử Việt Nam sẽ nhanh chóng phản hồi những khiếu nại về vi phạm bản quyền được báo cáo tới đại diện bản quyền của Cơ Điện Tử Việt Nam được nêu dưới đây. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc có đặc quyền về bản quyền, và tin rằng sản phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền tới Cơ Điện Tử Việt Nam bằng cách cung cấp cho đại diện bản quyền của Cơ Điện Tử Việt Nam được nêu dưới đây những thông tin sau:

  • Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của bản quyền bị cố ý vi phạm;
  • Bản mô tả sản phẩm đã được đăng ký bản quyền được khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc nhiều sản phẩm đã được đăng ký bản quyền trên một trang trực tuyến bằng một thông báo chung, một danh sách liệt kê những sản phẩm đó trên trang web;
  • Bản mô tả sản phẩm được khiếu nại là đã vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và sẽ bị xóa bỏ hoặc không còn khả năng truy cập, cùng với đầy đủ thông tin cho phép Cơ Điện Tử Việt Nam xác định sản phẩm đó.
  • Thông tin đầy đủ cho phép Cơ Điện Tử Việt Nam liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ email có thể liên hệ được với bên khiếu nại.
  • Tuyên bố cho biết bên khiếu nại hoàn toàn tin rằng việc sử dụng sản phẩm gây khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc pháp luật.
  • Tuyên bố cho biết những thông tin trong thông báo là chính xác và, dựa theo hình phạt về tội khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của bản quyền đã bị cố ý vi phạm.

Toàn bộ khiếu nại về vi phạm bản quyền ở trên hoặc liên quan đến trang web này có thể gửi tới đại diện bản quyền của Cơ Điện Tử Việt Nam theo form điền thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất:


Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
Follow

AdBlock Detected!

Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

Contact Me on Zalo