Tham gia Kho khóa học online chất lượng, tốt nhất hiện nay

Hiện tại Website Cơ điện tử Việt Nam đang sở hữu và phát triển Kho khóa học online chất lượng, với hơn 2000 khóa học. Trong đó, có các khóa học hấp dẫn của ngành Cơ điện tử như Vi điều khiển (Pic Microcontroller, Arduino, ESP32, ESP8266, MicroPython, STM32, Raspberry Pi Pico, AVR), PLC/S…

Đông Lê-

Hệ thống nhúng

Phần mềm

Đọc thêm

Xem tất cả

Trọn Bộ Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu - Tải Miễn Phí [9726]

Dạy học JAVASCRIPT từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ ba cần học khi học lập trình website. Mục tiêu của môn học là bạn làm chủ được ngôn ngữ lập trình Javascript. Có thể cài đặt sự kiện và tương tác người dùng trên trang web. Môn…

Đông Lê

Cảm biến hiệu ứng Hall tích hợp ESP32 với Arduino IDE

(Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển) Tất cả các chip ESP32 đều được tích hợp cảm biến hiệu ứng Hall. Dù bạn sử dụng loại board ESP32 nào thì nó cũng phải có chip ESP32 với cảm biến hiệu ứng Hall được tích hợp sẵn. Cảm biến hiệu ứng Hall được sử dụn…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Dự án IoT/AI - ML - DL

Thủ thuật công nghệ