Tự Học Vi Điều Khiển - Lập Trình Nhúng Tại Nhà Với Các Thiết Bị Thông Dụng

✅ 𝗖𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟭𝟱𝟵𝗞 bạn sẽ sở hữu Bộ Khóa học Vi Điều Khiển Ứng dụng (𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗸𝗲̀𝗺 𝗘𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗡𝗮𝗻𝗴 𝗩𝗲̂̀ 𝗔𝗿𝗱𝘂𝗶𝗻𝗼 - 𝗛𝗼̛𝗻 𝟭𝟬𝟬 𝗗𝘂̛̣ 𝗔́𝗻 𝗔𝗿𝗱𝘂𝗶𝗻𝗼) ✅ 𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗮̀ 𝗯𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́: - Ngôn ngữ lập trình C: Đây là một trong những ngô…

Đông Lê-

Hệ thống nhúng

Phần mềm

Đọc thêm

Xem tất cả

Tự Học Vi Điều Khiển - Lập Trình Nhúng Tại Nhà Với Các Thiết Bị Thông Dụng

✅ 𝗖𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟭𝟱𝟵𝗞 bạn sẽ sở hữu Bộ Khóa học Vi Điều Khiển Ứng dụng (𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗸𝗲̀𝗺 𝗘𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗡𝗮𝗻𝗴 𝗩𝗲̂̀ 𝗔𝗿𝗱𝘂𝗶𝗻𝗼 - 𝗛𝗼̛𝗻 𝟭𝟬𝟬 𝗗𝘂̛̣ 𝗔́𝗻 𝗔𝗿𝗱𝘂𝗶𝗻𝗼) ✅ 𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗮̀ 𝗯𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́: - Ngôn ngữ…

Đông Lê

Trọn Bộ Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu - Tải Miễn Phí [9726]

Dạy học JAVASCRIPT từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ ba cần học khi học lập trình website. Mục tiêu của môn học là bạn làm chủ được ngôn ngữ lập trình Javascript. Có thể cài đặt sự kiện và tương tác người dùng trên trang web. Môn…

Đông Lê

Cảm biến hiệu ứng Hall tích hợp ESP32 với Arduino IDE

(Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển) Tất cả các chip ESP32 đều được tích hợp cảm biến hiệu ứng Hall. Dù bạn sử dụng loại board ESP32 nào thì nó cũng phải có chip ESP32 với cảm biến hiệu ứng Hall được tích hợp sẵn. Cảm biến hiệu ứng Hall được sử dụn…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Dự án IoT/AI - ML - DL

Thủ thuật công nghệ