Arduino

Khóa Học Xây Dựng Xe Tự Lái (Self Driving Car) Của Riêng Bạn | [Khóa 1 & Khóa 2] [Mã 7669 A]

Tìm hiểu Raspberry Pi 3, Arduino UNO, Image Processing và Neural Networks (Machine Learning) cho bất kỳ Embedded IOT Project. Bạn sẽ học được gì? ✓ Tìm hiểu cách Setup Raspberry Pi 3 cho bất kỳ dự án IOT nào. ✓ Tìm hiểu cách Setup Arduino UNO làm mộ…

Đông Lê

Khóa Học Raspberry Pi Và Arduino - Chuyển Sang Cấp Độ Tiếp Theo [Update Tháng 5-2022] [Mã 7881 A]

Giúp Raspberry Pi của bạn giao tiếp với Arduino - Xây dựng một dự án Intercom hoàn chỉnh - Serial, Telegram Bot, Pi Camera ...! Bạn sẽ học được gì: ✓ Làm cho Raspberry Pi giao tiếp với Arduino, sử dụng Serial. ✓ Xây dựng một hệ thống Intercom hoàn c…

Đông Lê

Khóa Học Làm Chủ Arduino Bằng Cách Xây Dựng Các Ứng Dụng Thực Tế [Mã 7885 A]

Thành thạo lập trình Arduino cho mọi cấp độ của người tham gia. Khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu sử dụng Arduino. Không thành vấn đề, nếu bạn đã biết Lập trình C. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình học Arduino ngay từ những điều cơ bản.…

Đông Lê

Băng tải bước sử dụng PLC dựa trên Arduino

(Cơ điện tử Việt Nam - PLC/SCADA) Ở công ty tôi đang làm việc, có một băng tải đưa các hộp lên một băng tải 'vòng kín' khác. Nó đẩy hộp lên băng tải thứ 2 dựa trên các khoảng trống trên. Do đó, nó không chạy liên tục mà là đẩy các hộp khi nó…

Đông Lê

Tích hợp Arduino vào Hệ thống PLC

(Cơ điện tử Việt Nam - PLC/SCADA) Tôi dự định tạo một hệ thống tự động cho ngôi nhà của mình với sự kết hợp của PLC SIEMENS và ARDUINO . Tôi nghĩ chúng ta có thể kết hợp những điểm mạnh của riêng họ để làm cho hệ thống tự động hóa hoạt động ổn định,…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào