Allen Bradley

Khóa Học HMI FactoryTalk Hoàn Chỉnh - PLC Allen Bradley PanelView [Mã 7924 A]

HMI Scada cho lập trình và tự động hóa công nghiệp Allen Bradley, FactoryTalk, PanelView, Lập trình HMI với PLC. Bạn sẽ học được gì: ✓ Hiểu cách HMI và phần mềm vận hành. ✓ Cách chương trình một HMI. ✓ Tạo receipes và project từ zero. ✓ Áp dụng các …

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào