Khóa Học HMI FactoryTalk Hoàn Chỉnh - PLC Allen Bradley PanelView [Mã 7924 A]

HMI Scada cho lập trình và tự động hóa công nghiệp Allen Bradley, FactoryTalk, PanelView, Lập trình HMI với PLC.
Khóa Học HMI FactoryTalk Hoàn Chỉnh - PLC Allen Bradley PanelView [Mã 7924 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học HMI FactoryTalk Hoàn Chỉnh - PLC Allen Bradley PanelView [Mã 7924 A]

HMI Scada cho lập trình và tự động hóa công nghiệp Allen Bradley, FactoryTalk, PanelView, Lập trình HMI với PLC.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu cách HMI và phần mềm vận hành.

✓ Cách chương trình một HMI.

✓ Tạo receipes và project từ zero.

✓ Áp dụng các instructions tại các object nâng cao.

✓ Tìm hiểu về Security, Alarms, Faceplates.

✓ Tìm hiểu các Animation phức tạp và thời điểm áp dụng.

HMI (HMI), là một phần cơ bản cho bất kỳ loại lập trình công nghiệp và tự động hóa nào. Lập trình HMI được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp và là một lập trình viên công nghiệp tương lai hoặc hiện tại trong thế giới tự động hóa, bạn nên biết tất cả các cách. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ bắt đầu từ đầu lập trình HMI cho bất kỳ loại công thức nào được yêu cầu trong quy trình của chúng tôi, với FactoryTalk View Studio.

Bạn nên biết, khóa học này có 10% lý thuyết và 90% là thực hành, vì vậy từ những video đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với lập trình, sau đó nâng cao độ khó bằng cách thử nghiệm các tình huống thực tế trong lĩnh vực tự động hóa.

Chúng ta sẽ đi qua:

✓ Momentary button.

✓ Buttons maintained.

✓ Numeric keyboard.

✓ Graphic variables, v.v.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách thực thi:

✓ Recipe Systems.

✓ Macros creation.

✓ Creation of Securities.

✓ Parameter files.

✓ Local Messages.

✓ Alarms.

✓ HMI Programming.

✓ Animations và hơn thế nữa.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước, giải thích không chỉ về cách hoạt động của phần mềm mà còn giúp bạn hiểu từng chức năng một cách hợp lý và thực tế, cũng như các ví dụ ứng dụng khác nhau.

Với khóa học HMI này, bạn sẽ hiểu các hoạt động được thực hiện trong các tình huống thực tế với tư cách là một field engineer, cũng như vận hành hoàn chỉnh của một HMI bất kể thương hiệu của nó, vì điều quan trọng là trình tự logic của nó trong lập trình.

Sau khi xem xét các function và lập trình của mỗi lần thực thi, bạn sẽ có thể tạo vào cuối khóa học một trường hợp thực tế của một quy trình công nghiệp THỰC SỰ và có thể áp dụng trong bất kỳ nhà máy nào (Software FactoryTalk View Studio, HMI).

Vì vậy, chúng tôi sẽ nhắc bạn tham gia cộng đồng các lập trình viên công nghiệp của tương lai này. Đừng quên ghé thăm các khóa học khác mà chúng tôi có để bạn trở thành một lập trình viên PLC hoàn chỉnh.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Automation Engineer.

✓ Electrical Engineer/Technician.

✓ Integrator.

✓ Lập trình viên công nghiệp.

✓ Kỹ sư cơ điện tử.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo