Học miễn phí - Khóa học lập trình MATLAB

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận,
Học miễn phí - Khóa học lập trình MATLAB
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Học miễn phí - Khóa học lập trình MATLAB

(Cơ điện tử Việt Nam - Video) MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

Khóa học lập trình Matlab – giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình, tiết kiệm thời gian và công sức.

Kiến thức nhận được sau khóa học lập trình Matlab

 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình này từ cơ bản đến nâng cao.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu.
 • Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình.
 • Vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng.

Đối tượng đào tạo khóa học lập trình Matlab

 • Sinh viên các trường kĩ thuật, học viên cao học các trường kĩ thuật

Nội dung khóa học lập trình Matlab

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu về khóa học

Bài 2: Giao diện

Bài 3: Tạo biến

Bài 4: Các toán tử đại số

Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn

Bài 6: Viết chương trình đơn giản

Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)

Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự

Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu

Bài 9: Vector và các toán tử

Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab

Bài 10: Hàm plot

Bài 11: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản

Bài 12: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa

Bài 13: Thêm đường thẳng và các kí tự

Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)

Bài 14: Khai báo ma trận

Bài 15: Toán tử ma trận

Bài 16: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính

Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình

Bài 17: Các toán tử quan hệ và logic

Bài 18: Cấu trúc điều kiện if-else

Bài 19: Cấu trúc điều kiện if-else-ifend

Bài 20: Thực hành cấu trúc điều kiện

Bài 21: Cấu trúc vòng lặp for

Bài 22: Cấu trúc vòng lặp while

Bài 23: Bài tập thực hành cấu trúc vòng lặp

Bài 24: Cấu trúc Lựa chọn

Bài 25: Thực hành các cấu trúc điều khiển

Bài 26: Khai báo hàm

Bài 27: Thực hành xây dựng hàm người dùng

Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab

Bài 28: Xây dựng đồ họa 3D

Bài 29: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến

Phần 7: Bài tập tổng hợp

Bài 30: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)

Bài 31: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)

Học miễn phí - Khóa học lập trình MATLAB

>>> Xem Khóa học lập trình MATLAB - Phần 2

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo