Khóa Học Thiết Kế PCB Với Altium Designer 22 Phiên Bản Mới Nhất [Mã 7773 A]

Đầu tiên, chúng tôi sẽ thiết kế PCB dựa trên MCU đơn giản như Arduino với Cortex MCU tiếp theo chúng tôi thiết kế 3 PCB phức tạp và thiết thực.
Khóa Học Thiết Kế PCB Với Altium Designer 22 Phiên Bản Mới Nhất [Mã 7773 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Thiết Kế PCB Với Altium Designer 22 Phiên Bản Mới Nhất [Mã 7773 A]

Đầu tiên, chúng tôi sẽ thiết kế PCB dựa trên MCU đơn giản như Arduino với Cortex MCU tiếp theo chúng tôi thiết kế 3 PCB phức tạp và thiết thực.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Các công cụ cơ bản của Altium Designer.

✓ Thiết kế PCB chuyên nghiệp.

✓ Thiết kế sơ đồ như một pro.

✓ Power supply.

✓ Multi-sheet design.

✓ Placement và alignment.

✓ Và nhiều hơn nữa...!

Dạy PCB từ beginner đến nâng cao 2022. Bạn sẽ tìm hiểu về:

✓ 4 bảng thiết kế từ đầu.

✓ Schematic design.

✓ PCB design.

✓ Power supply distribution.

✓ Datasheet reading together.

✓ Esp8266 schematic design.

✓ Microcontroller design.

✓ Manufacturing step.

✓ Cách routing tốt nhất.

✓ Cách tốt nhất để đặt các component.

✓ Từ zero đến manufacture.

✓ Hơn 10 giờ nội dung.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - Schematic Design phần 01.

✓ 03 - Custom schematic component library.

✓ 04 - Schematic Design phần 02.

✓ 05 - Custom PCB component library (footprint).

✓ 06 - Anottation.

✓ 07 - PCB Design phần 01.

✓ 08 - Components trên internet.

✓ 09 - Schematic Design phần 03.

✓ 10 - PCB Design phần 02.

✓ 11 - 3D body.

✓ 12 - PCB Design phần 03.

✓ 13 - Manufacturing.

✓ 14 - Tất cả các thư viện.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo