Khóa Học Python Code Trong LabVIEW [Mã 7786 A]

Python Integration Toolkit dành cho LabVIEW là một phần mềm bổ sung cho phép bạn truy cập các Python software package từ bên trong LabVIEW. Tiện ích b
Khóa Học Python Code Trong LabVIEW [Mã 7786 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Python Code Trong LabVIEW [Mã 7786 A]

Python Integration Toolkit dành cho LabVIEW là một phần mềm bổ sung cho phép bạn truy cập các Python software package từ bên trong LabVIEW. Tiện ích bổ sung này cung cấp quyền truy cập vào các công cụ khoa học và kỹ thuật để xử lý tín hiệu, machine learning, phân tích hình ảnh, import/export dữ liệu và các tác vụ khác. 

Python và LabVIEW có thể chạy đồng thời và trao đổi dữ liệu trong thời gian thực. Bạn cũng có thể gọi các phương thức Python trực tiếp từ LabVIEW và gửi các mảng và dữ liệu số khác. Python Integration Toolkit cho LabVIEW bao gồm một Enthought Canopy IDE subscription và Python package distribution.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về LabVIEW.

✓ Hiểu cách tạo các chương trình Python của riêng bạn.

✓ Tích hợp Python với LabVIEW.

✓ Kết nối web bằng LabVIEW.

Tương lai nằm trong LabVIEW + Python + Web:

✓ LabVIEW có lợi thế về front end.

✓ Nếu bạn muốn interface nhanh chóng với các hàm Python, khóa học này là dành cho bạn!

✓ Bằng cách tận dụng khả năng thu thập, phân tích, thử nghiệm, đo lường và kiểm soát dữ liệu của nền tảng LabVIEW, bạn có thể thêm một góc nhìn mới cho code Python mà bạn viết và tạo ra các ứng dụng cực kỳ đa dạng và chuyên nghiệp.

✓ Trong môi trường LabVIEW, bạn có thể thử nghiệm với các design template, framework và kiến ​​trúc OOP thay thế để tạo ra các ứng dụng có giao diện hiệu quả hơn.

✓ Bạn cũng có thể sử dụng bộ đôi tuyệt vời này để hoàn thành nhiều bài tập cho các nghiên cứu học thuật, luận văn và dự án của mình!

Khóa học này dành cho ai:

✓ Sinh viên, nhà nghiên cứu và kỹ sư trong lĩnh vực Điện tử, Robotics, Machine Learning, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa công nghiệp và những người đam mê lập trình.

Mục lục:

1. Giới thiệu:

✓ Lệnh gọi Python code trong LabVIEW.

✓ Giới thiệu về LabVIEW.

✓ Download LabVIEW.

2. LabVIEW Basic:

✓ Các kiểu dữ liệu khác nhau.

✓ Mathematics sử dụng LabVIEW.

✓ Digital Electronics sử dụng LabVIEW.

✓ Câu lệnh If-Else sử dụng LabVIEW.

✓ Vòng lặp trong LabVIEW.

✓ Mảng trong LabVIEW.

✓ Array Operations.

✓ Tạo mảng 1D, 2D.

✓ Cluster trong LabVIEW.

✓ Modular Programming.

3. Tích hợp Python với LabVIEW:

✓ Calling Addition function từ Python.

✓ Calling Subtraction function từ Python.

✓ Calling Multiplication function từ Python.

✓ Calling Division function từ Python.

✓ Calling Floor division function từ Python.

✓ Call Power function từ Python.

✓ Calling Exponential function từ Python.

✓ Calling Math function từ Python P-1.

✓ Calling Math function từ Python P-2.

✓ Calling Compound function từ Python.

✓ Plot Exponential function.

✓ Plot Sine và Cosine Wave.

4. Xuất bản Web sử dụng NI LabVIEW:

✓ Internet of Things P-1

✓ Internet of Things P-2

✓ Internet of Things P-3

✓ Internet of Things P-4

✓ TCP Server và Client.

✓ UDP Communication Protocol.

✓ Data Dashboard P-1

✓ Data Dashboard P-2.

✓ Node MCU sử dụng TCP.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo