Python

Khóa Học Python, Raspberry Pi, Điện Tử Và IoT Bootcamp [Mã 7596 A]

Trở thành một Master về Python 3 và Raspberry Pi và có được một trong những kỹ năng được nhà tuyển dụng yêu cầu nhiều nhất trong Thế kỷ 21!  Đây là khóa học toàn diện nhưng đơn giản nhất dành cho Python 3 và Raspberry Pi ! Cho dù bạn chưa từng làm v…

Đông Lê

Khóa Học ROS2 Self Driving Car Với Deep Learning Và Computer Vision [Mã 7666 A]

Autonomous Car sử dụng TensorFlow và Neural Networks cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được gì: ✓ Xây dựng ô tô tự lái của riêng bạn, trong mô phỏng (ROS2). ✓ Học cách phát triển 4 tính năng Self Drive thiết yếu (Lane Assist, Cruise Control, Nav. T-…

Đông Lê

Khóa Học Python Code Trong LabVIEW [Mã 7786 A]

Python Integration Toolkit dành cho LabVIEW là một phần mềm bổ sung cho phép bạn truy cập các Python software package từ bên trong LabVIEW. Tiện ích bổ sung này cung cấp quyền truy cập vào các công cụ khoa học và kỹ thuật để xử lý tín hiệu, machine …

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào