Khóa Học Python, Raspberry Pi, Điện Tử Và IoT Bootcamp [Mã 7596 A]

Trở thành một Master về Python 3 và Raspberry Pi và có được một trong những kỹ năng được nhà tuyển dụng yêu cầu nhiều nhất trong Thế kỷ 21!
Khóa Học Python, Raspberry Pi, Điện Tử Và IoT Bootcamp [Mã 7596 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated


Khóa Học Python, Raspberry Pi, Điện Tử Và IoT Bootcamp [Mã 7596 A]

Trở thành một Master về Python 3 và Raspberry Pi và có được một trong những kỹ năng được nhà tuyển dụng yêu cầu nhiều nhất trong Thế kỷ 21! 

Đây là khóa học toàn diện nhưng đơn giản nhất dành cho Python 3 và Raspberry Pi ! Cho dù bạn chưa từng làm việc với Python 3 và Raspberry Pi trước đây, đã biết kiến ​​thức cơ bản về Lập trình Python hay muốn tìm hiểu các tính năng nâng cao của Raspberry Pi với Python 3, thì khóa học này đều dành cho bạn! Trong khóa học này, chúng tôi sẽ  dạy bạn Raspberry Pi với Python 3. 

(Lưu ý, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các tệp PDF, chương trình python và Jupyter Notebook trong trường hợp bạn cần chúng).

Với  hơn 215 bài giảng  và hơn 25,5 giờ video, khóa học toàn diện này giúp bạn dễ dàng dạy Python3, Raspberry Pi, Điện tử cơ bản, GPIO, Internet of Things, Image Processing, v.v.

Khóa học này sẽ dạy cho bạn Python 3 và Raspberry Pi theo cách rất thực tế, với mỗi bài giảng đều có một video lập trình và Jupyter notebook/ program file tương ứng có code Python 3! Học theo bất cứ cách nào là tốt nhất cho bạn!

Tìm hiểu Python 3 Basic, Python nâng cao, Scientific Python, Raspberry Pi, Phần cứng và các dự án IoT trong một khóa học.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Python 3 Basic.

✓ Các khái niệm Python 3 nâng cao.

✓ Thiết lập và sử dụng Raspberry Pi.

✓ Scientific Python Ecosystem.

✓ Cơ bản về NumPy và Matplotlib.

✓ Image Processing.

✓ Làm việc với MySQL.

✓ Dự án LED đơn giản với Raspberry Pi GPIO.

✓ IoT với Raspberry Pi.

✓ Interfacing Hardware và Electronic với Raspberry Pi.

Chúng tôi đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

✓ Cài đặt Python 3 trên Windows.

✓ Thiết lập Raspberry Pi.

✓ Cơ bản về lập trình Python 3.

✓ Lập trình Python 3 nâng cao.

✓ Lập trình hướng đối tượng.

✓ Ngoại lệ trong Python.

✓ Pip và PyPI.

✓ Scientific Python.

✓ NumPy và Matplotlib.

✓ Xử lý hình ảnh với NumPy và Matplotlib.

✓ MySQL và Python3.

✓ Các IDE Python khác nhau.

✓ Internet of Things.

✓ Image Processing.

✓ Cấu trúc dữ liệu.

✓ Graph và Network.

✓ Web Scrapping.

✓ Unit Testing.

✓ Test Driven Development.

✓ Logging.

✓ Giới thiệu về OpenCV.

✓ Camera Module.

✓ Webcam.

✓ Thư viện os và sys.

✓ Và nhiều chủ đề khác không được liệt kê ở đây (xem mục lục khóa học thực tế để biết danh sách các chủ đề).

Bạn sẽ có quyền truy cập trọn đời vào hơn 215 bài giảng cùng với các tệp PDF, Bộ dữ liệu hình ảnh, các chương trình Python và Jupyter notebook tương ứng cho các bài giảng! 

Bạn đang chờ đợi điều gì? Tìm hiểu Python 3 và Raspberry Pi theo cách giúp thăng tiến trong sự nghiệp và nâng cao kiến ​​thức của bạn, tất cả đều theo một cách thú vị và thiết thực!

Mục lục:

✓ 01 - giới thiệu.

✓ 02 - Giới thiệu về Ngôn ngữ lập trình Python.

✓ 03 - Python 3 và Raspberry Pi.

✓ 04 - Python 3 Basic.

✓ 05 - Python 3 Programming Basic.

✓ 06 - Arithmetic Expression.

✓ 07 - Câu lệnh điều kiện.

✓ 08 - Toán tử.

✓ 09 - Vòng lặp.

✓ 10 - Hàm.

✓ 11 - Đệ quy.

✓ 12 - Built in Python 3 Function.

✓ 13 - DocStrings.

✓ 14 - Các Python 3 IDE và Text Editor cho Raspberry Pi.

✓ 15 - Dictionary và String.

✓ 16 - Object Oriented Programming.

✓ 17 - Datetime và Math Libraries.

✓ 18 - Command Line Arguments.

✓ 19 - PyPI và pip.

✓ 20 - Python3 và MariaDB.

✓ 21 - RPi Pinout và các Bus khác nhau.

✓ 22 - Electronics Components.

✓ 23 - Lập trình GPIO và LED.

✓ 24 - Temperature Sensor và Internet of Things.

✓ 25 - Scientific Python và Jupyter Notebook.

✓ 26 - Cài đặt Matplotlib và NumPy trên Raspberry Pi.

✓ 27 - Bắt đầu với NumPy.

✓ 28 - Tạo mảng và Matplotlib.

✓ 29 - NumPy và Random.

✓ 30 - Array Manipulation.

✓ 31 - Bitwise Operation.

✓ 32 - Statistical Function.

✓ 33 - Plotting in details.

✓ 34 - Image Processing với NumPy và Matplotlib.

✓ 35 - 2 to 3.

✓ 36 - Data Structures trong Python 3.

✓ 37 - Graphs và Networks.

✓ 38 - Web Scrapping.

✓ 39 - Unit testing với unittest.

✓ 40 - pytest.

✓ 41 - Test Driven Development.

✓ 42 - Logging trong Python 3.

✓ 43 - Toyplot.

✓ 44 - RPi và Webcam.

✓ 45 - Computer Vision với RPi và OpenCV.

✓ 46 - Làm việc với Raspberry Pi Camera Module.

✓ 47 - Thư viện os và sys trong Python 3.

✓ 48 - Nội dung có thể tải xuống.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Những người mới bắt đầu học Python và Raspberry Pi.

✓ Bất cứ ai muốn tìm hiểu sâu về lập trình và điện tử.

✓ Các nhà khoa học, nhà toán học, nhà vật lý và kỹ sư.

✓ Lập trình viên và Developer chưa từng lập trình với Python trước đây.

✓ Những người mong muốn có được sự nghiệp trong các lĩnh vực như Khoa học dữ liệu, IoT và Lập trình Python.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo