Khóa Học Hệ Thống Nhúng Với Vi Điều Khiển AVR ATMEGA32 [2022] [Mã 7818 A]

Hệ thống nhúng với vi điều khiển AVR ATMEGA32 - Phương pháp tiếp cận chuyên sâu" - Đúng như tên gọi, khóa học này bao gồm các phân tích chuyên sâu về
Khóa Học Hệ Thống Nhúng Với Vi Điều Khiển AVR ATMEGA32 [2022] [Mã 7818 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Hệ Thống Nhúng Với Vi Điều Khiển AVR ATMEGA32 [2022] [Mã 7818 A]

"Hệ thống nhúng với vi điều khiển AVR ATMEGA32 - Phương pháp tiếp cận chuyên sâu" - Đúng như tên gọi, khóa học này bao gồm các phân tích chuyên sâu về vi điều khiển ATMEGA32 cùng với các nguyên tắc cơ bản tuyệt đối của lập trình vi điều khiển. 

Bây giờ, bạn phải nghĩ rằng, trong thế giới hiện đại này, nơi các thiết bị điện tử đang được cung cấp năng lượng bằng cách sử dụng bộ xử lý và bộ điều khiển ARM cortex, FPGA, v.v., thì nhu cầu học một bộ điều khiển như ATMEGA32 là gì? Một câu trả lời rất đơn giản cho vấn đề này là, nếu bạn muốn tìm hiểu các bộ điều khiển nâng cao, thì bạn bắt buộc phải có một sự hiểu biết sâu sắc về các bộ điều khiển cơ bản được sử dụng trong các ứng dụng hệ thống nhúng và và ngày nay, ATMEGA32 là vi điều khiển thân thiện với người mới bắt đầu nhất vì nó tương đối dễ lập trình và dễ hiểu.

Một phương pháp tiếp cận chuyên sâu đối với lập trình hệ thống nhúng.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Các khía cạnh lý thuyết chi tiết của ATMEGA32 MCU (Architecture, Clock Sources, Kỹ thuật lập trình, Fuse và Lock Bits, v.v.)

✓ Các khái niệm chi tiết về lập trình MCU và hiểu biết kỹ lưỡng về các thiết bị ngoại vi ATMEGA32.

✓ Lập trình thiết bị ngoại vi ATMEGA32 cơ bản (GPIO, UART, ADC, External Interrupts, On - Board NVS, Analog Comparator).

✓ Làm việc và lập trình các thiết bị ngoại vi ATMEGA32 quan trọng (Timers, Timer CTC Mode, Counter Mode, Timer Input Capture Mode, PWM).

✓ Một số chủ đề quan trọng hơn trong lập trình MCU (Watchdog Timer và Low - Power Modes).

✓ Thực hiện các embedded system communication protocol (SPI và I2C) cùng với interfacing của các thiết bị ngoại vi bên ngoài liên quan và giao tiếp MCU với MCU.

✓ Lý thuyết và interfacing của các thiết bị ngoại vi bên ngoài cơ bản (LED, Pushbutton, SPDT Relay, 16x2 LCD, DC Motors với L293D / L298N Motor Driver, Servo Motor).

✓ Lập trình ngoại vi cơ bản Stepper Motor, Dot Matrix Display, 7 Segment Display).

✓ Lập trình ngoại vi phức tạp (KS0108, ST7920, Nokia 5110 Graphical LCD và SSD1306 OLED Display).

✓ Trích xuất thông tin quan trọng từ datasheet và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác để lập trình / interfacing trên bo mạch hoặc thiết bị ngoại vi bên ngoài.

✓ Thực hiên thực hành / testing từng mạch và chương trình được giải thích trong khóa học này.

✓ Các phương pháp điều khiển từ xa các thiết bị tiêu chuẩn để bàn như DSO, Signal Generator và Bench Top DC Power Supply.

Khóa học này có tổng cộng 136 bài giảng được chia thành 14 phần nhưng tôi sẽ bố trí toàn bộ khóa học này thành 4 phần chính: 

1. Bạn sẽ được giới thiệu về ATMEGA32 MCU và các tính năng của nó, sau đó là các cuộc thảo luận chi tiết về kiến ​​trúc, tổ chức bộ nhớ, clock sources, kỹ thuật lập trình, v.v. Ngoài ra, bạn sẽ biết về các bộ phận, thiết bị và phần mềm khác nhau được yêu cầu và cách để làm việc với chúng.

2. Bạn sẽ bắt đầu hành trình lập trình vi điều khiển của mình với việc lập trình và thử nghiệm các thiết bị ngoại vi ATMEGA32 cơ bản như GPIO, UART, ADC, External Interrupts, Analog Comparators và On - Board Non - Volatile Storage. Ngoài ra, bạn sẽ biết cách interface các thiết bị ngoại vi bên ngoài như đèn LED, pushbutton, LCD, relay, dot matrix display, 7 segment display, DC motor, Stepper motor, v.v.

3. Bạn sẽ giải quyết một số khái niệm quan trọng trong lập trình vi điều khiển như timer, các chế độ khác nhau của timer như Counter, CTC, Input Capture và PWM mode. Ngoài ra, bạn sẽ biết về một số chủ đề ít được thảo luận nhưng quan trọng như low power modes và watchdog timers cùng với việc tạo ra các interrupt bởi chúng trong MCU.

4. Bạn sẽ hiểu rõ về 2 trong số các communication protocol được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống nhúng là giao thức SPI và I2C, tiếp theo là interfacing các thiết bị ngoại vi bên ngoài khác nhau với bộ vi điều khiển bằng cách sử dụng các giao thức này cùng với việc tạo ra các ngắt dựa trên giao thức trong MCU. Ngoài ra, về cuối cùng, bạn sẽ phải xử lý interfacing của các thiết bị ngoại vi phức tạp như Graphical LCD và OLED display với MCU.

Mô hình để học một khái niệm nhất định trong khóa học này là một quá trình gồm 5 bước: 

✓ 1. Bạn sẽ có được một nền tảng lý thuyết chuyên sâu về khái niệm này.

✓ 2. Bạn sẽ được cung cấp giải thích chi tiết về thông tin quan trọng có trong tài liệu kỹ thuật / datasheets của MCU và các thành phần / thiết bị ngoại vi liên quan vì nó rất cần thiết để coding MCU.

✓ 3. Bạn sẽ hiểu các kết nối mạch liên quan để testing khái niệm và mạch sẽ được giải thích ở định dạng sơ đồ và bảng mạch.

✓ 4. Bạn sẽ được giải thích từng dòng của chương trình để thử nghiệm khái niệm và cấu hình chương trình sẽ được giải thích với tham chiếu đến các datasheet của MCU và các thành phần liên quan của nó.

✓ 5. Bạn sẽ thực hiện các kết nối mạch trên bench và thử nghiệm các chương trình trên các mạch đó.

Bây giờ, tại sao bạn nên chọn khóa học này?

Có 3 lý do chính :

✓ 1. Mức độ chi tiết tuyệt đối trong đó từng khái niệm về vi điều khiển ATMEGA32 đã được khám phá.

✓ 2. Mạch chưa được mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng vì có những lúc mô phỏng có thể đánh lừa bạn hoàn toàn.

✓ 3. Hơn 80 chương trình đã được phân tích và triển khai thực tế trên bench.

Khóa học này được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực lập trình hệ thống nhúng và cũng dành cho những người rất đam mê điện tử nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên có kiến ​​thức trước đó về các khái niệm lập trình C, các nguyên tắc cơ bản của điện tử kỹ thuật số cùng với ý tưởng cơ bản về cách hoạt động của các thành phần điện tử cơ bản như điện trở, cuộn cảm, tụ điện, diode, bóng bán dẫn, FET, IC cổng logic, v.v.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02 - Lập trình GPIO.

✓ 03 - Interfacing các thiết bị ngoại vi cơ bản.

✓ 04 - External Interrupt Programming.

✓ 05 - UART Programming.

✓ 06 - ADC Programming.

✓ 07 - Analog Comparator và On - Board Non - Volatile Storage Programming.

✓ 08 - Timers và Counters.

✓ 09 - Timer CTC Mode và Input Capture Mode.

✓ 10 - PWM Programming.

✓ 11 - Watchdog Timer và Low Power Mode Programming.

✓ 12 - SPI Protocol Programming.

✓ 13 - I2C Protocol Programming.

✓ 14 - Interfacing Graphical LCD (GLCD) và OLED Display.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo