Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Lập Trình HMI / SCADA - SIMATIC WinCC V7 (level 1) [Mã 7962 A]

Tạo một ứng dụng SCADA độc lập hoàn chỉnh bằng SIMATIC WinCC V7. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng Siemens WinCC Explorer.

Khóa Học Lập Trình HMI / SCADA - SIMATIC WinCC V7 (level 1) [Mã 7962 A]

Tạo một ứng dụng SCADA độc lập hoàn chỉnh bằng SIMATIC WinCC V7. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng Siemens WinCC Explorer.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Trong khóa học này, bạn sẽ tạo một hệ thống HMI / SCADA từ đầu bằng SIMATIC WinCC 7.5.

✓ Bạn sẽ học cách sử dụng phần mềm của Siemens - SIMATIC WinCC V7.

✓ Mỗi trong số 9 module kết thúc với một nhiệm vụ để thực hiện độc lập.

✓ Các thành phần hệ thống WinCC.

✓ Project properties, station parameters.

✓ Tạo các ứng dụng trực quan bằng Graphics Designer: định nghĩa về màn hình hiển thị, các yếu tố có sẵn và khả năng của chúng.

✓ Cấu hình giao tiếp với các hệ thống tự động hóa.

✓ Cung cấp thông tin về các sự kiện xảy ra trong bộ điều khiển dưới dạng tin nhắn và cảnh báo.

✓ Lưu trữ các biến process.

✓ Creating và parameterizing trends.

✓ Các khả năng giới hạn quyền truy cập đối với các phần tử hình ảnh hóa đã chọn.

✓ Thực hiện các dự án trực quan hóa đa ngôn ngữ.

✓ Sử dụng VBScripts.

✓ Giới thiệu về C scripts.

Chào mừng bạn đến với khóa học lập trình HMI / SCADA.

Nếu bạn muốn trở thành Kỹ sư SCADA, Kỹ sư tự động hóa hoặc Kỹ sư điều khiển trong tương lai gần, bạn đã đến đúng nơi.

✓ Bạn sẽ tạo một ứng dụng HMI / SCADA từ đầu.

✓ Bạn sẽ học cách sử dụng phần mềm của Siemens - SIMATIC WinCC V7.

✓ Ở phần lý thuyết, bạn sẽ nắm được những kiến ​​thức cơ bản về hệ thống SCADA.

Khóa học mô tả phần mềm SIMATIC WinCC 7.5 được chia thành các module:

✓ Project management (WinCC Explorer)

✓ Variable và tags configuration (Tag management).

✓ Screens và graphics management (Graphic designer).

✓ User administration (User administrator).

✓ Alarms, warnings (Alarm logging).

✓ Trends, charts (Tag logging).

✓ Language (Text library).

✓ VBS và C scripts (Global scripts).

✓ Download project

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ DIY, bạn sẽ tạo SCADA của mình!

Bạn có thể tải xuống dự án của tôi từ bài giảng cuối cùng.

Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của hệ thống SCADA chưa?

Đăng ký ngay bây giờ để có được các kỹ năng của bạn.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học được viết cho những ai muốn biết quy trình tạo hệ thống SCADA.

✓ Dành cho sinh viên biết các giải pháp SCADA khác như Wonderware InTouch, Ifix, FactoryTalk.

✓ Sinh viên trường kỹ thuật.

✓ Lập trình viên PLC.

✓ Kỹ sư điện

✓ Kỹ sư tự động hóa quy trình.

✓ Kỹ sư kiểm soát quy trình.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

  • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
  • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
  • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.