Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình Embedded C Cho Vi Điều Khiển [Mã 7944 A]

Hãy làm chủ Embedded C cho ARM MCU với keil và AVR MCU với microchip studio và Arduino với arduino IDE.
Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình Embedded C Cho Vi Điều Khiển [Mã 7944 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình Embedded C Cho Vi Điều Khiển [Mã 7944 A]

Hãy làm chủ Embedded C cho ARM MCU với keil và AVR MCU với microchip studio và Arduino với arduino IDE.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Viết code C/C++ cho Bộ vi điều khiển ARM với Keil 5 phiên bản mới nhất.

✓ Viết code C/C++ cho Bộ vi điều khiển AVR với microchip studio.

✓ Viết code C/C++ cho Arduino board.

✓ Tất cả kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C.

✓ Quản lý Rom và Rom storage trong C/C++.

✓ Phương pháp gỡ lỗi trong keil và microchip studio và arduino IDE.

Trong khóa học này, bạn sẽ bắt đầu với những thứ rất cơ bản về Embedded C và chúng tôi giải thích cho bạn tất cả chúng về Bộ vi điều khiển ARM và Vi điều khiển AVR và Arduino board.

Từ đó chúng ta sẽ đi sâu vào Embedded C cho Microcontroller như debugging nâng cao và nhiều hơn nữa.

Vì vậy, ở phần cuối, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về tất cả các loại vi điều khiển như ARM và AVR và Arduino trên IDE của riêng chúng:

✓ Embedded C và C++ trong Keil 5 cho vi điều khiển ARM.

✓ Embedded C và C++ trong Microchip studio cho vi điều khiển AVR.

✓ Embedded C và C++ trong Arduino IDE 2.0 cho Arduino boards microcontroller.

✓ Tất cả cơ bản về embedded C trên keil 5 và Microchip studio và Arduino IDE.

✓ Lập trình 'C' từ đầu.

✓ Gỡ lỗi trong keil cho vi điều khiển ARM.

✓ Gỡ lỗi trong microchip studio cho vi điều khiển AVR.

✓ Gỡ lỗi trong proteus.

✓ Gỡ lỗi trong Arduino.

✓ Sự khác biệt của Chechk về ARM AVR Arduino.

✓ Viết code trong Keil, microchip studio và Arduino.

✓ Debug code trong proteus.

✓ Sử dụng simulation cho các Microcontroller.

✓ Kiểu dữ liệu, biến, khai báo.

✓ Con trỏ.

✓ Function trong embedded C.

✓ Structures và unions.

✓ Structures và pointers.

✓ Vòng lặp: for, while, do while.

✓ Phân tích chip documentation.

✓ Tìm hiểu sâu về lập trình Embedded C.

Không lãng phí thời gian và bắt đầu coding cho tất cả các loại vi điều khiển.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ ai học kỹ thuật điện tử và vi điều khiển.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02 - Tải xuống và cài đặt và thiết lập.

✓ 03 - Comment.

✓ 04 - Biến.

✓ 05 - Debug.

✓ 06 - Toán tử.

✓ 07 - Vòng lặp.

✓ 08 - Decision Making.

✓ 09 - Function.

✓ 10 - Array

✓ 11 - Library.

✓ 12 - Pointer.

✓ 13 - Struct, Uinon, Typedef, enum.

✓ 14 - Preproccessor.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.