Khóa Học Lập Trình PLC - Đào Tạo Từ Scratch Trên RSLogix500 & 5000 [Mã 8540 A]

Khóa Học Lập Trình PLC - Đào Tạo Từ Scratch Trên RSLogix500 & 5000 [Mã 8540 A]

Khóa đào tạo lập trình PLC từ đầu của kỹ sư điều khiển được trang bị hệ thống PLC - RSLogix 500.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu cách hoạt động của một Programmable Logic Controller (PLC).

✓ Hiểu cách lập trình một PLC.

✓ Giới thiệu một số dự án đã hoàn thành với nhà tuyển dụng.

✓ Vượt qua cuộc phỏng vấn kỹ thuật PLC.

Trong khóa học này, bạn sẽ học hoàn toàn mọi thứ cần thiết để có được công việc như một kỹ thuật viên PLC cấp độ đầu vào (kỹ sư, v.v.).

Khóa học sẽ đề cập đến các chủ đề cơ bản như PLC được sử dụng để làm gì, cách nó có thể nhận và xử lý Input & Output. Bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn nhiều về các phòng thí nghiệm và các buổi thực hành, trong đó sẽ sẽ cung cấp cho bạn các tình huống cụ thể trong thế giới thực để làm việc và cung cấp cho bạn các mẹo cũng như các cạm bẫy thường gặp. Những bài học này được thiết kế để củng cố kiến ​​thức của bạn về PLC và giúp bạn có lợi thế trong các cuộc phỏng vấn.

Cuối mỗi phần, bạn sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra cho phép bạn tự kiểm tra tài liệu đã học trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Là một số người đã tổ chức các cuộc phỏng vấn cho các kỹ thuật viên PLC, những câu hỏi này rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn đã hiểu tài liệu được trình bày.

Bạn không cần bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào để theo dõi các bài giảng, tuy nhiên, bạn nên thực hành một chút trước khi đi phỏng vấn. Nếu điều đó là không thể, tôi khuyên bạn nên dành một chút thời gian làm việc với trình giả lập và duyệt qua các bảng dữ liệu và sách hướng dẫn sẽ được trình bày cho bạn trong khóa học.

Bạn có thể mong đợi gì từ khóa học này?

✓ Mục tiêu chính của khóa học này là giúp bạn sẵn sàng làm việc vào thời điểm bạn kết thúc bài giảng cuối cùng.

✓ Bạn sẽ hiểu rõ về những gì PLC làm, cách nó hoạt động cũng như kết quả của những hành động đó.

✓ Bạn sẽ thấy thoải mái khi tạo các chương trình ladder logic cơ bản và khắc phục sự cố phức tạp hiện có.

✓ Bạn sẽ có thể tạo màn hình Human Machine Interface (HMI) đơn giản và điều khiển chúng thông qua PLC.

✓ Bạn sẽ hiểu rõ về hệ thống sản xuất nói chung.

Đối tượng mục tiêu của khóa học là gì?

✓ Kỹ sư Điện đang tìm kiếm một khóa học về PLC.

✓ Kỹ thuật viên Điện / Thợ điện đang tìm cách mở rộng kiến ​​thức của mình sang lĩnh vực điều khiển.

✓ Kỹ sư phần mềm đang muốn tìm hiểu về cách điều khiển phần cứng.

✓ Các nhà điều hành sản xuất mong muốn tiến bộ trong sự nghiệp của họ.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến cách các quy trình sản xuất được thực hiện.

Mục lục:

✓ 01 Giới thiệu.

✓ 02 Tổng quan về PLC Hardware & Software.

✓ 03 Hardware, Input, Output & External Device.

✓ 04 Software Fundamentals, Programming Techniques  Ladder Logic

✓ 05 Khái niệm Ladder Logic và các thực hành Tốt nhất.

✓ 06 Troubleshooting, Emulation Hardware & Software Consideration.

✓ 07 Dự án 1 - Proximity Sensor, Button & LED Output Control System.

✓ 08 Dự án 2 - Street Light Control System PLC/HMI [Trong Progress].

✓ 09 Phần lập trình RSLogix 5000.

✓ 10 Alarms, Notifications, Faults & Proper Handling.

✓ 11 Phát triển HMI trên FactoryTalk View ME Edition.

✓ 12 Tích hợp Cognex vào Môi trường Rockwell Studio 5000.


Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

  • Khi tham gia kho khóa học, bạn sẽ được học gần 200 khóa về vi điều khiển, PLC, nhúng, iot, điện, điện tử,... với quyền truy cập kho vĩnh viễn.
  • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
  • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam