RSLogix500 & 5000

Khóa Học Lập Trình PLC - Đào Tạo Từ Scratch Trên RSLogix500 & 5000 [Mã 8540 A]

Khóa đào tạo lập trình PLC từ đầu của kỹ sư điều khiển được trang bị hệ thống PLC - RSLogix 500. Bạn sẽ học được gì: ✓ Hiểu cách hoạt động của một Programmable Logic Controller (PLC). ✓ Hiểu cách lập trình một PLC. ✓ Giới thiệu một số dự án đã hoàn thành với nhà tuyển dụng. ✓ Vượt qua cuộc phỏng vấn kỹ thuật PLC. Trong khóa học này, bạn sẽ học hoàn toàn mọi thứ cần thiết để có được công việc như một kỹ thuật viên PLC cấp độ đầu vào (kỹ sư, v.v.). Khóa học sẽ đề cập đến các chủ đề cơ bản như PLC…
Khóa Học Lập Trình PLC - Đào Tạo Từ Scratch Trên RSLogix500 & 5000 [Mã 8540 A]