Khóa Học PLC Hoàn Chỉnh Với TIA Portal, RSLogix, EKTS Và Hardware System [Mã 7706 A]

Thực hành PLC | Hệ thống điều khiển tự động hóa sử dụng Ladder Logic RSLogix, Siemens TIA Portal, PLC Logixpro, FactoryI/O.
Khóa Học PLC Hoàn Chỉnh Với TIA Portal, RSLogix, EKTS Và Hardware System [Mã 7706 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học PLC Hoàn Chỉnh Với TIA Portal, RSLogix, EKTS Và Hardware System [Mã 7706 A]

Thực hành PLC | Hệ thống điều khiển tự động hóa sử dụng Ladder Logic RSLogix, Siemens TIA Portal, PLC Logixpro, FactoryI/O.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Thiết kế PLC ladder code hoàn chỉnh bằng cách sử dụng Siemens TIA Portal, RSLogix500, LogixPro.

✓ Thiết kế mạch điều khiển tự động hóa khác nhau bằng cách sử dụng Switch , Relay , Contactors timer và circuit breaker.

✓ Thực hiện factoryI/O sorting theo độ cao PLC automation system (DỰ ÁN KHÓA HỌC).

✓ Triển khai 2 trên 4 Automatic Transfer Switch( ATS) (DỰ ÁN KHÓA HỌC).

✓ Tìm hiểu về PLC analog và digital signal và cách điều khiển từng tín hiệu đó.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ PLC sử dụng Lm35 temp, sensor (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ PLC sử dụng PT100 temp. sensor (software/hardware design).

✓ Thiết kế PLC S7-1200 analog input ladder codes.

✓ Triển khai Siemens S7-1200 PLC hardware wiring & configuration.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển PLC Start/Stop (software/hardware design).

✓ Triển khai hệ thống lồng vào nhau của quạt công nghiệp PLC (software/hardware design).

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa một chiều quạt công nghiệp PLC (software/hardware design).

✓ Thiết kế Door Automation system PLC design trên Logixpro.

✓ Thiết kế Silo Automation system PLC design trên Logixpro.

✓ Bắt tay vào lập trình PLC Allen-Bradley cơ bản và nâng cao trên RSLogix500 & Logixpro simulator.

✓ Bắt tay vào lập trình PLC Siemens cơ bản và nâng cao trên TIA Portal & PLCSIM simulator.

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa PLC quạt công nghiệp hoạt động tuần tự (software/hardware design).

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa PLC vòng kín quạt công nghiệp (software/hardware design).

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa PLC start/stop bush button đơn (software/hardware design).

✓ Tìm hiểu về các loại cảm biến tiệm cận khác nhau (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển classic trên phần mềm EKTS.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển Start/Stop classic (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển hướng động cơ cảm ứng ba pha (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ dahlander.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển start/Delta classic (software/hardware design).

✓ Hiểu hoạt động làm việc của các loại classic controlling timer TON, TOF, TOR.

✓ Triển khai hệ thống điều khiển Star/Delta classic được tối ưu hóa (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ vòng kín (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ một chiều (software/hardware design).

✓ Triển khai hệ thống điều khiển Forward/Reverse classic được tối ưu hóa (software/hardware design).

Tại đây bạn sẽ bắt đầu thực hành lập trình PLC và thiết kế phần mềm điều khiển từ đầu để tự tin hơn với kinh nghiệm và kỹ năng PLC của mình.

"PLC, Hệ thống điều khiển tự động hóa là một trong những hệ thống quan trọng nhất đối với bất kỳ hệ thống công nghiệp hoặc nhà máy nào".

✓ Nếu từ 'PLC' khiến tâm trí bạn khó hiểu và bạn muốn làm chủ nó, thì đây là dành cho bạn.

✓ Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực thiết kế PLC và các hệ thống điều khiển cổ điển và kiếm tiền từ nó, thì đó là dành cho bạn.

✓ Nếu bạn muốn học cách thiết kế hệ thống tự động hóa PLC cho bất kỳ dự án nào, thì khóa học này là dành cho bạn.

✓ Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với từ 'khóa học này là dành cho bạn', thì khóa học này là dành cho bạn.

✓ Nếu bạn yêu thích kỹ thuật điều khiển.

Vâng, PLC và hệ thống điều khiển đang trở thành những từ được sử dụng rộng rãi, và điều này là hợp lý vì hầu hết các tòa nhà, hệ thống công nghiệp và nhà máy đều phải bao gồm PLC cho các hệ thống điều khiển tự động và cổ điển.

Vì vậy, chúng tôi giới thiệu với bạn khóa học "Thiết kế PLC & classic control (software/hardware) hoàn chỉnh" mà bạn cần để nắm bắt được thiết kế PLC và Tự động hóa vì khóa học này thu thập hầu hết kiến ​​thức bạn sẽ cần trong hành trình.

Khóa học của chúng tôi được cấu trúc như sau:

✓ Thảo luận về các loại thiết kế khác nhau của switch điều khiển (phần mềm / phần cứng).

✓ Thảo luận về các kiểu thiết kế khác nhau của Relay điều khiển (phần mềm / phần cứng).

✓ Thảo luận về các kiểu thiết kế khác nhau của Contactor điều khiển (phần mềm / phần cứng).

✓ Tìm hiểu về Overcurrent relay.

✓ Tìm hiểu về các loại circuit breaker khác nhau.

✓ Tìm hiểu về lập trình PLC cơ bản.

✓ Thực hiện thiết kế hệ thống điều khiển PLC start stop (phần mềm / phần cứng).

✓ Thiết kế cấu hình, đấu dây và lập trình PLC Siemens S7-1200 trên TIA Portal.

✓ Thiết kế thiết kế hệ thống tự động hóa PLC (phần mềm / phần cứng) lồng vào nhau của quạt công nghiệp.

  Thiết kế hệ thống tự động hóa PLC quạt công nghiệp một chiều (phần mềm / phần cứng).

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa Door PLC trên Logixpro simulator.

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa Silo PLC trên Logixpro simulator.

✓ Tìm hiểu về Allen-Bradley PLC timer.

✓ Thiết kế hệ thống tự động hóa PLC quạt công nghiệp hoạt động tuần tự (phần mềm / phần cứng).

✓ Tìm hiểu về Allen-Bradley PLC counter.

✓ Thiết kế một dự án PLC Start/Stop một pushbutton (phần mềm / phần cứng).

✓ Thảo luận về các loại thiết kế cảm biến tiệm cận (phần mềm / phần cứng) khác nhau.

✓ Thảo luận về các tín hiệu tương tự PLC điều khiển các ứng dụng và phần cứng cơ bản.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ PLC sử dụng Lm35 temp. sensor (software/hardware) design.

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ PLC sử dụng RTD PT100 temp. sensor (software/hardware ) design.

✓ Tìm hiểu lập trình PLC nâng cao của Allen-Bradley với RSLogix500.

✓ Tìm hiểu lập trình PLC nâng cao của Siemens với TIA portal.

✓ Triển khai hệ thống tự động hóa Factory I/O PLC "phân loại nâng cao theo chiều cao" (đồ án khóa học đầu tiên).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển Start/stop classic (phần mềm / phần cứng).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển hướng động cơ cảm ứng ba pha (software/hardware design).

✓ Triển khai Star/delta classic controlling system (software/hardware) design.

✓ Tìm hiểu về hệ thống điều khiển Dahlader motor Classic.

✓ Tìm hiểu về timer trong thiết kế hệ thống điều khiển classic (phần mềm / phần cứng).

✓ Tối ưu hóa thiết kế hệ thống điều khiển star/Delta classic (phần mềm / phần cứng).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ vòng kín (software/hardware design).

✓ Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ một chiều (software/hardware design).

✓ Tối ưu hóa thiết kế hệ thống điều khiển Forward/Reverse classic (phần mềm / phần cứng).

✓ Triển khai hệ thống điều khiển 2 out of 4 ATS (automatic transfer switch) (đồ án khóa học2) .

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất cứ ai muốn tìm hiểu và thực hành PLC và các hệ thống điều khiển tự động hóa & thiết kế khác nhau từ đầu đến trình độ nâng cao.

✓ Kỹ sư Điện, Điều khiển, Điện tử.

✓ Kỹ sư bảo trì.

✓ Kỹ sư sản xuất công nghiệp.

✓ Lập trình viên PLC.

✓ Kỹ thuật viên điện.

✓ Nhà thiết kế hệ thống tự động hóa.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.