Điện

Khóa Học PLC Hoàn Chỉnh Với TIA Portal, RSLogix, EKTS Và Hardware System [Mã 7706 A]

Thực hành PLC | Hệ thống điều khiển tự động hóa sử dụng Ladder Logic RSLogix, Siemens TIA Portal, PLC Logixpro, FactoryI/O. Bạn sẽ học được gì? ✓ Thiết kế PLC ladder code hoàn chỉnh bằng cách sử dụng Siemens TIA Portal, RSLogix500, LogixPro. ✓ Thiết…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào