Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Với Microblaze Và Vitis IDE [Mã 7895 A]

Hệ thống có thể cấu hình lại nhanh hơn khiến FPGA trở thành lựa chọn nổi bật cho một tập hợp lớn các ứng dụng, nhưng riêng Phần cứng thì chưa hoàn thi

Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Với Microblaze Và Vitis IDE [Mã 7895 A]

Sử dụng Xilinx Vivado Design Suite và Vitis 2020.2.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Quy trình thiết kế hệ thống nhúng với Xilinx Vitis 2020.2.

✓ Thiết kế hệ thống nhúng bằng Microblaze Soft Processor.

✓ Phát triển các ứng dụng C cho Microblaze Devices.

✓ Software và Hardware Debugging.

✓ Xử lý Interrupts trong các thiết kế dựa trên Microblaze.

✓ Tìm hiểu về Xilinx Driver.

Hệ thống có thể cấu hình lại nhanh hơn khiến FPGA trở thành lựa chọn nổi bật cho một tập hợp lớn các ứng dụng, nhưng riêng Phần cứng thì chưa hoàn thiện nếu không có phần mềm thông minh đồng bộ hóa tất cả các sự kiện một cách hiệu quả để đạt được Ứng dụng mong muốn. Khóa học này bao gồm các nền tảng về Xilinx driver phổ biến viz. UART, AXI Timers, UART16550, AXI GPIO, AXI BRAM, v.v. Khóa học cũng minh họa cách sử dụng AXI interrupt controller để xử lý NInterrupts. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho việc kết hợp Hardware accelerators với thiết kế dựa trên Microblaze, một số ví dụ về việc xây dựng AXI Peripherals tùy chỉnh cũng được bao gồm. Software và Hardware Debugging, các nề tảng về Profiling được demo với Microblaze để tạo thuận lợi cho việc đo lường hiệu suất.

Microblaze là một Soft Processor dựa trên FPGA có khả năng thực hiện một lệnh duy nhất cho mỗi chu kỳ với một vài ngoại lệ. Kết nối MicroBlaze có thể được cấu hình lại có khả năng giao tiếp với một số lượng lớn các thiết bị ngoại vi để phù hợp với hầu hết các ứng dụng quy mô vừa. Nó cho phép cấu hình kích thước bộ nhớ cache, pipeline depth, thiết bị ngoại vi, memory management unit và bus interface suitable để phù hợp với các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Khi sự phức tạp của hệ thống đang tăng lên từng ngày, Microblaze sẽ đóng vai trò trung tâm trong các dòng FPGA không dựa trên Zynq, trong khi nó sẽ là giải pháp thay thế trọng lượng nhẹ tốt nhất hoạt động song song với Zynq hard processor cho các dòng FPGA dựa trên Zynq và Ultrascale.

Mục lục:

✓ 01. Cài đặt Vivado 2020.2.

✓ 02. Bắt đầu.

✓ 03. Các thiết bị ngoại vi đơn giản.

✓ 04. Các thiết bị ngoại vi trung cấp.

✓ 05. Làm việc với Timers.

✓ 06. Profiling.

✓ 07. Memory Resources.

✓ 08. Kỹ thuật gỡ lỗi.

✓ 09. Interrupts.

✓ 10. Xây dựng thiết bị ngoại vi AXI tùy chỉnh cho Microblaze.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ ai muốn xây dựng kiến ​​thức chuyên môn về Thiết bị Xilinx Microblaze với Xilinx Vivado và Vitis IDE

✓ Thiết kế hệ thống nhúng với FPGA Soft Processor.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

  • Khi tham gia kho khóa học, bạn sẽ được học gần 200 khóa về vi điều khiển, PLC, nhúng, iot, điện, điện tử,... với quyền truy cập kho vĩnh viễn.
  • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
  • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.