Vitis IDE

Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Với Microblaze Và Vitis IDE [Mã 7895 A]

Sử dụng Xilinx Vivado Design Suite và Vitis 2020.2. Bạn sẽ học được gì: ✓ Quy trình thiết kế hệ thống nhúng với Xilinx Vitis 2020.2. ✓ Thiết kế hệ thống nhúng bằng Microblaze Soft Processor. ✓ Phát triển các ứng dụng C cho Microblaze Devices. ✓ Soft…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào