Microblaze

Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Với Microblaze Và Vitis IDE [Mã 7895 A]

Sử dụng Xilinx Vivado Design Suite và Vitis 2020.2. Bạn sẽ học được gì: ✓ Quy trình thiết kế hệ thống nhúng với Xilinx Vitis 2020.2. ✓ Thiết kế hệ thống nhúng bằng Microblaze Soft Processor. ✓ Phát triển các ứng dụng C cho Microblaze Devices. ✓ Software và Hardware Debugging. ✓ Xử lý Interrupts trong các thiết kế dựa trên Microblaze. ✓ Tìm hiểu về Xilinx Driver. Hệ thống có thể cấu hình lại nhanh hơn khiến FPGA trở thành lựa chọn nổi bật cho một tập hợp lớn các ứng dụng, nhưng riêng Phần cứng t…
Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Với Microblaze Và Vitis IDE [Mã 7895 A]