Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Trọn Bộ Video Khóa Học Thiết Kế Website Với HTML, CSS Và Javascript [9739]

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra c

Trọn Bộ Video Khóa Học Thiết Kế Website Với HTML, CSS Và Javascript [9739]

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra các hiệu ứng cũng như tương tác cho website. Các chức năng mà chúng ta sẽ thêm vào các trang web được tạo ra từ khoá hướng dẫn trước gồm có:

  • Phóng to hình ảnh trên trang khi người dùng click lên chúng
  • Tạo một slideshow bao gồm các hình ảnh các hoạt động công ty
  • Thêm trang câu hỏi thường gặp (FAQ) và tạo hiệu ứng accordion cho trang
  • Hiển thị năm hiện tại động

Các bạn có thể source code của các bài học trong hướng dẫn này về máy hoàn toàn miễn phí từ trang Github

Mục tiêu khóa học Thiết kế website với html, css và javascript:

  • Tạo web với HTML, HTML5
  • Trình diễn, tạo các hiệu ứng trên trang Web với CSS3
  • Xử lý các sự kiện, tương tác người dùng trên trang Web với JavaScript
  • Tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web với jQuery
  • Thiết kế giao diện sử dụng Photoshop
  • Cắt giao diện từ ảnh thiết kế thành HTML, CSS

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời 

>>> Google Group: https://groups.google.com/g/weekly-study-asia 

>>> Danh sách Khóa học trên Tổng Kho: Click Để Xem 

 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.