Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Thực Hành Lập Trình Website Bằng MVC5 [9741]

Trung bình mỗi giây lại có 1 website đăng ký mới ra đời, tính đến nay đã có hơn 1 tỷ website trên thế giới. Mỗi website lại có những đặc trưng ri

Khóa Học Thực Hành Lập Trình Website Bằng MVC5 [9741]

Trung bình mỗi giây lại có 1 website đăng ký mới ra đời, tính đến nay đã có hơn 1 tỷ website trên thế giới. Mỗi website lại có những đặc trưng riêng, những hình thức thể hiện và tính chất tương tác với người dùng khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng đều được xây dựng trên nền tảng là các ngôn ngữ lập trình web.

Hiện nay, lập trình Web với MVC 5 đang trở lên “Hot” hơn bao giờ hết, nhu cầu việc làm liên quan đến MVC luôn ở mức cao. Nếu bạn chưa trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng về Lập trình web với MVC thì thật là một thiếu sót lớn.

Khoá học Thực hành lập trình Web bằng MVC 5 của Giảng viên IT Nguyễn Thành Chung - Manager IT Taya jsc với nhiều năm kinh nghiệp lập trình và giảng dạy, sẽ giúp bạn lấp đi những thiếu sót và giúp bạn tự mình xây dựng một trang tin trên nền tảng MVC5 mới nhất của Microsoft có ứng dụng Ajax và Javascript.

Bạn sẽ học được gì?

 • Nắm đươc kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh
 • Nắm rõ kiến thức cơ bản về lập trình trong MVC , biết cách xây dựng trang quản trị CMS, trang Outside
 • Tự xây dựng hoàn chỉnh một website tin tức cơ bản
 • Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng MVC 5 cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web

Nội dung khóa học

 Phần 1: Các kiến thức cơ bản để lập trình trong MVC

 •  Bài 1: Các phần mềm tải về
 •  Bài 2: Tạo Database trên nền tảng SQL Server 2014
 •  Bài 3: Khởi tạo IIS Localhost
 •  Bài 4: Khái quát về mô hình lập trình MVC5
 •  Bài 5: Tạo project mới, cách thức làm việc với Model,Controler,View
 •  Bài 6: General Code First với Entity Framework Power Tool
 •  Bài 7: Sử dụng Codesmith tạo Store trong SQL Server
 •  Bài 8: Cách Insert dữ liệu trong MVC
 •  Bài 9: Select dữ liệu trong MVC
 •  Bài 10: Partial Views trong MVC
 •  Bài 11: Edit dữ liệu trong MVC
 •  Bài 12: Delete dữ liệu trong MVC

 Phần 2: Xây dựng trang quản trị CMS của website

 •  Bài 13: Tạo Form login (phần 1)
 •  Bài 14: Tạo Form login (phần 2)
 •  Bài 15: Xây dựng Sitemap trong ASP.NET MVC với Boilerplate (phần 1)
 •  Bài 16: Xây dựng Sitemap trong ASP.NET MVC với Boilerplate (phần 2)
 •  Bài 17: Upload file trong MVC với DropZoneJS
 •  Bài 18: Cách sử dụng Dropdownlist trong MVC
 •  Bài 19: Cách sử dụng Checkboxlist trong MVC
 •  Bài 20: Thêm CKEditor trong MVC

 Phần 3: Xây dựng trang Outsite

 •  Bài 21: Xây dựng trang tin Cấp 1 (phần 1)
 •  Bài 22: Xây dựng trang tin Cấp 1 (phần 2)
 •  Bài 23: Xây dựng trang tin Cấp 2 (phần 1)
 •  Bài 24: Xây dựng trang tin Cấp 2 (phần 2)
 •  Bài 25: Xây dựng trang tin chi tiết
 •  Bài 26: Phân trang trong MVC
 •  Bài 27: Hoàn thiện Website và Public

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời 

>>> Google Group: https://groups.google.com/g/weekly-study-asia 

>>> Danh sách Khóa học trên Tổng Kho: Click Để Xem 

 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.