MVC

Khóa Học Thực Hành Lập Trình Website Bằng MVC5 [9741]

Trung bình mỗi giây lại có 1 website đăng ký mới ra đời, tính đến nay đã có hơn 1 tỷ website trên thế giới. Mỗi website lại có những đặc trưng riêng, những hình thức thể hiện và tính chất tương tác với người dùng khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng đều được xây dựng trên nền tảng là các ngôn ngữ lập trình web. Hiện nay, lập trình Web với MVC 5 đang trở lên “Hot” hơn bao giờ hết, nhu cầu việc làm liên quan đến MVC luôn ở mức cao. Nếu bạn chưa trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng v…
Khóa Học Thực Hành Lập Trình Website Bằng MVC5 [9741]