Ebook Cẩm nang về Arduino - Hơn 100 dự án Arduino thực tế cho người mới bắt đầu

Ebook Cẩm nang về Arduino - Hơn 100 dự án Arduino thực tế cho người mới bắt đầu

(Cơ điện tử Việt Nam - Ebook) Sổ tay Arduino này sẽ giúp bạn tìm hiểu tất cả về cách tạo các dự án với Arduino và có lợi cho người mới làm quen đến sinh viên cấp chuyên gia và các học giả nghiên cứu.

Cuốn sổ tay này được viết cho những ai nhiệt tình với các dự án đổi mới với sự trợ giúp của các công cụ và kỹ thuật mã nguồn mở, và nó là một bộ sưu tập khổng lồ các ý tưởng để thực hiện một số dự án sáng tạo, để tạo ra một cái gì đó mới cho xã hội

Cuốn sách này bao gồm sáu chương.

1. Arduino basic.

2. Các thành phần điện tử giao tiếp với Arduino.

3. Bo mạch Arduino và các loại cảm biến khác nhau.

4. Sau đó, bạn có thể thực hành 33 dự án từng bước bằng cách làm.

5. Cuốn sách kết thúc với hơn 100 ý tưởng dự án hấp dẫn.

6. Cuối cùng là Khắc phục sự cố Arduino.

Tôi tin rằng cuốn sổ tay Arduino này sẽ hữu ích cho sinh viên và các học giả nghiên cứu cho các dự án nhỏ của họ. Cũng như bao gồm các hoạt động cơ bản trong trường hợp điện tử nguồn mở, dành cho sinh viên đại học,cao đẳng và những người có sở thích tìm hiểu Arduino từ cấp độ cơ bản đến chuyên gia thông qua các sơ đồ thực tế. Tôi hy vọng đây sẽ là một hướng dẫn dự án tuyệt vời cho các dự án hội chợ khoa học và các công trình sáng tạo mới của họ. 

Tham gia Cộng đồng để cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam