Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!
Vi Điều Khiển

Cảm biến hiệu ứng Hall tích hợp ESP32 với Arduino IDE

(Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển) Tất cả các chip ESP32 đều được tích hợp cảm biến hiệu ứng Hall. Dù bạn sử dụng loại board ESP32 nào thì nó cũng…

Cảm biến cảm ứng ESP32 - Cách sử dụng chân cảm ứng làm nút

(Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển) Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng bảng phát triển ESP32 và cách sử dụng cảm ứng esp32 làm nút nhấn m…

Nút nhấn với ESP32 - chân GPIO làm đầu vào kỹ thuật số

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Nút nhấn với ESP32 - chân GPIO làm đầu vào kỹ thuật số,  trong hướng dẫn thứ năm này trong loạt bài hướng dẫ…

Chân GPIO của ESP32 - Ví dụ về nhấp nháy LED

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Cách sử dụng các chân GPIO của bộ phát triển ESP32 với LED nhấp nháy. Bất cứ khi nào bất kỳ người mới bắt đ…

ESP32 Pinout - Cách sử dụng chân GPIO?

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Hướng dẫn này là về sơ đồ chân của bảng phát triển ESP32, đặc biệt là đối với bộ phát triển ESP32 . Bộ phát …
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.