Ebook

Ebook Phát triển dự án IoT với Vi điều khiển ESP32

( Cơ điện tử Việt Nam - Ebook) Tự động hóa ngôi nhà và doanh nghiệp của bạn với thiết bị kết nối  wifi giá rẻ kèm code. Thành thạo kỹ thuật sử dụng ESP32 như một thiết bị tiên tiến trong bất kỳ ứng dụng IoT nào, nơi giao tiếp không dây có thể giúp …

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào