Khóa Học Khởi Động Raspberry Pi Pico [Mã 7751 A]

Một khóa học toàn diện giúp các Beginner ngay lập tức bắt đầu với Raspberry Pi Pico mới (RP2040).
Khóa Học Khởi Động Raspberry Pi Pico [Mã 7751 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Khởi Động Raspberry Pi Pico [Mã 7751 A]

Một khóa học toàn diện giúp các Beginner ngay lập tức bắt đầu với Raspberry Pi Pico mới (RP2040).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Raspberry Pi Pico và MicroPython.

✓ Lập trình trong Windows và Linux bằng Thonny (một IDE miễn phí).

✓ Communication Protocol của Raspberry Pi Pico.

✓ Internal Peripheries của Raspberry Pi Pico.

✓ Giới thiệu về Soldering.

✓ Cách kết nối Raspberry Pi Pico với các ngoại vi khác (ví dụ: Arduino).

Tôi đã điều chỉnh khóa học này để giúp bạn bắt đầu ngay lập tức cho family member mới nhất của Raspberry Pi family: Raspberry Pi Pico. Sau một phần soldering ngắn và cài đặt phần mềm cho hệ thống Windows hoặc Linux của bạn, tôi ngay lập tức đi sâu vào các chủ đề thực tế như:

✓ Timers và Counters.

✓ Pulse Width Modulation.

✓ Interrupts.

✓ Analog-to-Digital Converter (ADC).

✓ Communication Protocols (SPI, I2C/TWI, UART).

✓ Kết nối với các ngoại vi, cảm biến và thiết bị truyền động khác (Ví dụ: Arduino) với Raspberry Pi Pico.

Đầu tiên, mỗi chủ đề sẽ giải thích chức năng và nó hoạt động như thế nào. Các ví dụ thực tế, mẹo và thủ thuật và các bài tập để thử chủ đề do chính bạn làm theo. Để tối đa hóa việc rút ra từ khóa học, các bài tập cung cấp các gợi ý và mẹo, trong trường hợp bạn gặp khó khăn ở đâu đó. Nếu không có gì hoạt động, tôi đưa ra các giải pháp trong mã nguồn được ghi chép đầy đủ cho các thí nghiệm và sửa đổi của bạn. Ngoài ra, tôi đưa ra các ví dụ thực tế.

Khóa học này tuân theo phương châm: “ Học bằng cách làm".

Tôi đã thiết kế khóa học này đặc biệt cho Raspberry Pi Pico để nó cung cấp mọi thứ ở một nơi. Sau khi hoàn thành khóa học này, những sinh viên thành công sẽ có kinh nghiệm để lập kế hoạch và thực hiện các dự án của riêng họ cho Raspberry Pi Pico và tìm hiểu các nền tảng về các ngoại vi có mặt khắp nơi trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

Mục lục:

✓ 1. Giới thiệu.

✓ 2. Soldering.

✓ 3. Cài đặt.

✓ 4. Periphery.

✓ 5. Communication.

✓ 6. Tolerances - Pin Voltages và Current.

✓ 7. Kết thúc.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Python Developer tò mò muốn thử Raspberry Pi Pico.

✓ Những doanh nhân muốn khởi chạy một sản phẩm hoặc start-up.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo