Khóa Học ESP32 + Database Để Điều Khiển Mọi Thứ Ở Bất Kỳ Đâu [Mã 7835 A]

Khóa học từng bước để điều khiển mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới với ESP32 và Cơ sở dữ liệu.
Khóa Học ESP32 + Database Để Điều Khiển Mọi Thứ Ở Bất Kỳ Đâu [Mã 7835 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học ESP32 + Database Để Điều Khiển Mọi Thứ Ở Bất Kỳ Đâu [Mã 7835 A]

Khóa học từng bước để điều khiển mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới với ESP32 và Cơ sở dữ liệu.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tạo một ESP32 HTTP Request đơn giản trong Arduino IDE.

✓ Nhận một Hosting server MIỄN PHÍ và domain name.

✓ Tạo PHP script để chèn dữ liệu vào MySQL.

✓ Hiển thị dữ liệu trên một trang web.

✓ Cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ.

✓ Nhận Sensors Reading.

✓ Chương trình ESP32 hiệu quả.

✓ Tạo một dự án đầy đủ chức năng trong thời gian nhanh chóng.

Khóa học từng bước giúp bạn tạo các dự án điện tử có kết nối internet đầu tiên của mình bằng cách sử dụng ESP32 wifi breakout board. 

Bài học của khóa học sẽ giải thích “Cách điều khiển mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới” bằng cách sử dụng môi trường lập trình Arduino IDE. Khóa học này sẽ phù hợp nhất với bạn nếu bạn có kiến ​​thức cơ bản về Điện tử và Arduino. Bạn có thể kết nối các cảm biến với Arduino và gửi các giá trị đến một cơ sở dữ liệu trên internet. Sau đó, bạn có thể vào một website mà bạn sẽ tạo trong khóa học này để xem các giá trị từ mọi nơi trên thế giới có kết nối internet. Bạn không còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cục bộ các thiết bị của mình.

Bạn cũng có thể add các boolean button vào website của mình và điều khiển những thứ được kết nối với Arduino như Motor, LED, Relay, v.v.

Hãy nói về lý do tại sao, Tại sao bạn nên tham gia khóa học này ?

✓ Tìm hiểu cách bắt đầu với ESP32, một bộ vi điều khiển rất rẻ.

✓ Tìm hiểu cách tạo và lưu trữ cơ sở dữ liệu của riêng bạn và quản lý chúng.

✓ Hiểu cách lấy dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu MySQL và đưa nó lên ESP32.

✓ Có thể thiết lập một web server sẽ gửi cho bạn email khi cơ sở dữ liệu của bạn được cập nhật.

✓ Bạn sẽ học cách kết nối với mạng WiFi của mình và cập nhật cơ sở dữ liệu từ xa.

✓ Bắt đầu xây dựng các dự án IoT tự điều khiển các thiết bị khác.

✓ Vì vậy, nhiều hơn nữa bạn sẽ không biết cho đến khi bạn bắt đầu học!

Bởi vì IoT và điều khiển thiết bị thông qua Internet là một trong những chủ đề thịnh hành nhất hiện nay và ESP32 Board là một trong những bo mạch tốt nhất có thể giúp bạn kiểm soát Internet bằng các công cụ mà bạn đã có.

Bạn sẽ học cách:

✓ Tạo một ESP32 HTTP Request đơn giản trong Arduino IDE.

✓ Nhận một Hosting server MIỄN PHÍ và domain name.

✓ Tạo một PHP script để chèn dữ liệu vào MySQL.

✓ Hiển thị dữ liệu trên một trang web.

✓ Tạo cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ các dữ liệu đọc.

✓ Get Sensors Reading.

Vào cuối khóa học này, bạn có thể tạo các dự án sáng tạo của riêng mình. 

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc kết nối dự án của mình với Internet bằng giải pháp ngân sách thấp.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo một ESP32 HTTP Request đơn giản trong Arduino IDE.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc có được một Hosting server và domain name Miễn phí.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo một PHP script để chèn dữ liệu vào MySQL.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc hiển thị dữ liệu trên một trang web.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ các bài đọc.

✓ Sinh viên Kỹ thuật - Điện tử, Điện & Khoa học Máy tính.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Khi tham gia kho khóa học, bạn sẽ được học gần 200 khóa về vi điều khiển, PLC, nhúng, iot, điện, điện tử,... với quyền truy cập kho vĩnh viễn.
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo