ESP32

Cảm biến hiệu ứng Hall tích hợp ESP32 với Arduino IDE

(Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển) Tất cả các chip ESP32 đều được tích hợp cảm biến hiệu ứng Hall. Dù bạn sử dụng loại board ESP32 nào thì nó cũng phải có chip ESP32 với cảm biến hiệu ứng Hall được tích hợp sẵn. Cảm biến hiệu ứng Hall được sử dụn…

Đông Lê

Chân GPIO của ESP32 - Ví dụ về nhấp nháy LED

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Cách sử dụng các chân GPIO của bộ phát triển ESP32 với LED nhấp nháy. Bất cứ khi nào bất kỳ người mới bắt đầu nào bắt đầu tìm hiểu về bất kỳ bo mạch phát triển dựa trên vi điều khiển nào, các Chuyên gia luôn…

Đông Lê

ESP32 Pinout - Cách sử dụng chân GPIO?

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Hướng dẫn này là về sơ đồ chân của bảng phát triển ESP32, đặc biệt là đối với bộ phát triển ESP32 . Bộ phát triển ESP32 bao gồm mô-đun ESP-WROOM-32. Có nhiều phiên bản chip ESP32 có sẵn trên thị trường, nhưng…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào