Khóa Học MATLAB Hoàn Chỉnh - Đi Từ Sơ Cấp Đến Chuyên Gia Trong MATLAB [Mã 7980 A]

Trong khóa học này, bạn sẽ học về Lập trình MATLAB, cấu trúc dữ liệu, app, data science, regular expression, text processing, task automation...!
Khóa Học MATLAB Hoàn Chỉnh - Đi Từ Sơ Cấp Đến Chuyên Gia Trong MATLAB [Mã 7980 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học MATLAB Hoàn Chỉnh - Đi Từ Sơ Cấp Đến Chuyên Gia Trong MATLAB [Mã 7980 A]

Trong khóa học này, bạn sẽ học về Lập trình MATLAB, cấu trúc dữ liệu, app, data science, regular expression, text processing, task automation...!

Bạn sẽ học được gì?

✓ Phát triển các kỹ năng từ cơ bản đến cấp độ nâng cao để lập trình với MATLAB.

✓ Tạo một portfolio gồm nhiều dự án MATLAB để apply các công việc MATLAB.

✓ Có được kinh nghiệm thực hành với MATLAB cho visualizing, analyzing và formulating một số vấn đề ở cấp độ trung cấp và nâng cao bằng cách sử dụng các kỹ năng lập trình MATLAB.

✓ Trải nghiệm một số ứng dụng trong thế giới thực của MATLAB trong việc giải quyết vấn đề.

✓ Có thể sử dụng MATLAB cho Data Science và Machine Learning.

✓ Xây dựng các ứng dụng GUI và Desktop với MATLAB.

✓ Xây dựng các power regex và sử dụng chúng để xác định các pattern trong input text.

MATLAB  (matrix laboratory) là một trong những ngôn ngữ lập trình nền tảng và hàng đầu và là kỹ năng bắt buộc phải học cho bất kỳ ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học hoặc các lĩnh vực liên quan. Do đó, kỹ năng lập trình MATLAB xuất sắc là một yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng hoặc phá vỡ sự nghiệp của bạn.

Với hơn 50 giờ hướng dẫn bằng video, khóa học MATLAB này là một trong những khóa học MATLAB trực tuyến toàn diện nhất dành cho người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp. Khóa học này được thiết kế dưới góc nhìn của một sinh viên chưa có kiến ​​thức về MATLAB và người mới bắt đầu học MATLAB.

Trong suốt khóa học toàn diện này, chúng tôi bao gồm một lượng lớn các kỹ năng và kỹ thuật bao gồm:

✓ Các phép toán cơ bản và các hàm thao tác ma trận.

✓ Data import và visualization.

✓ Lập trình MATLAB, giải quyết vấn đề, phát triển logic và sử dụng các function tùy chỉnh.

✓ Các hàm và biến Symbolic cho các phép toán nâng cao.

✓ Xử lý file và thư mục.

✓ Live scripts và sharing of results.

✓ Các kiểu dữ liệu nâng cao bao gồm cells, tables, time tables và map containers.

✓ Data science classification, clustering và dimensionality reduction với MATLAB.

✓ Các tác vụ data preprocessing cần thiết như outliers, missing values, categorical attributes handling.

✓ Xây dựng biểu thức chính quy cho textual processing.

✓ Xây dựng GUI bằng Guide và AppDesigner.

✓ Tự động hóa các tác vụ bằng controlling mouse, keyboard, chạy các script từ command window, batch files.

✓ Web, email và các hoạt động liên quan đến internet khác.

✓ Generating ppts, file word và pdf.

✓ Code debugger và analyzer, exception handling, startup, finish và diary function.

Khóa học đảm bảo rằng bạn học bằng cách bao gồm

✓ Thực hành các câu hỏi bài tập cùng với lời giải.

✓ Câu hỏi bài tập thử thách.

✓ Quizes và,

✓ Takeaway code templates.

Bằng cách tham gia khóa học này, bạn sẽ trở thành một lập trình viên MATLAB thông thạo và bạn sẽ giỏi đến mức có thể nhận được lời mời làm việc hợp lý với tư cách là một MATLAB developer và sử dụng ngôn ngữ này một cách chuyên nghiệp.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Bất kỳ ai muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật thông qua các kỹ năng coding MATLAB xuất sắc.

✓ Bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề trong thế giới thực với máy tính khoa học dựa trên MATLAB.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.