Tham gia Kho khóa học online chất lượng, tốt nhất hiện nay

Tham gia Kho khóa học online chất lượng, tốt nhất hiện nay

Hiện tại Website Cơ điện tử Việt Nam đang sở hữu và phát triển Kho khóa học online chất lượng, với hơn 2000 khóa học. Trong đó, có các khóa học hấp dẫn của ngành Cơ điện tử như Vi điều khiển (Pic Microcontroller, Arduino, ESP32, ESP8266, MicroPython, STM32, Raspberry Pi Pico, AVR), PLC/SCADA, Hệ thống nhúng.

Các chủ đề học khác trong Kho khóa học

 • Kinh doanh (Social Media, TMĐT, MMO)
 • Marketing (Digital)
 • Lập trình (Các ngôn ngữ lập trình, Vi điều khiển, Hệ thống nhúng, PLC/SCADA)
 • Tin học văn phòng (Microsoft Office)
 • Đồ họa (Adobe, Corel,...)
 • Ngôn ngữ (Anh, Nhật, Trung, Hàn)

Video giới thiệu

Đối tượng học

 • Người có nhu cầu trau dồi kiến thức mới.
 • Người muốn phát triển khả nâng chuyên môn.
 • Các bạn sinh viên, người không có khả năng mua các khóa học đắt tiền.

Hình thức học

 • Các khóa học được truyền tải dưới dạng video; sẽ có tài liệu, bài tập tùy khóa.
 • Bạn sẽ tải trực tiếp khóa học về máy tính, giải nén và học.

Lưu ý

 • Các khóa học được lưu trữ trên Google Drive, học khóa nào tải xuống khóa đó, chưa dùng đến cứ để trên drive, sử dụng trọn đời.
 • Kho khóa học được up các khóa học mới thường xuyên, với các khóa học chất lượng từ các website khóa học lớn trên thế giới.
 • Đây là các khóa học tự học, Admin sẽ không hỗ trợ trả lời thắc mắc khi các bạn học; các bạn chủ động trong việc học, tham gia các group liên quan đến nội dung học.
 • Hướng dẫn đầy đủ chi tiết cách sử dụng khóa học, cách xem vietsub các khóa học tiếng anh.

=======

Vui lòng nhắn tin cho Fanpage để được tham gia Kho khóa học.

Tham gia Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời để tải các khóa học Kinh doanh, Marketing, Đồ họa,... miễn phí

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam