Khóa học Kế toán sản xuất thực hành trên Excel - Tải miễn phí

Khóa học Kế toán sản xuất thực hành trên Excel - Tải miễn phí

(Cơ điện tử Việt Nam - Tin học văn phòng) Thời điểm cuối năm là thời điểm quan trọng mà bất kỳ Doanh nghiệp nào cũng lập báo cáo tài chính, ngân sách, thu chi cho năm tới. Với mục đích là để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính. Chắc hẳn bạn đã từng đối mặt với các tình huống:

 • Sắp đến hạn nộp báo cáo tài chính, nhưng bạn chưa làm xong?
 • Sổ sách của bạn vẫn chưa cân đối?
 • Giá thành vẫn chưa tính ra?

Vậy bạn phải làm sao ?

Khóa học Kế toán sản xuất thực hành trên Excel

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu được đặc điểm về cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất thông thường của doanh nghiệp sản xuất.
 • Hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Hiểu được phương pháp hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Nắm chắc các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất và vận dụng linh hoạt.
 • Hiểu rõ các quy định về định mức và cách lập định mức trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Hiểu được bản chất và sự khác biệt của kế toán sản xuất với các loại hình kế toán khác.
 • Thành thạo cách lập báo cáo tài chính, cách làm sổ sách tự động, in sổ sách lưu trữ...

Vì sao khóa học này chính là dành cho bạn?

 • Vì bạn là sinh viên ngành kế toán cần học và trau dồi kiến thức về kế toán sản xuất trên công cụ Excel qua các khóa học tin học văn phòng online
 • Vì bạn là một kế toán viên mới vào nghề còn thiếu nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế.
 • Vì bạn muốn tìm hiểu và trau dồi thêm kỹ năng và nghiệp vụ kế toán sản xuất kinh doanh, ứng dụng hiệu quả và nhanh chóng vào công việc hiện tại của mình. 

Tham gia Cộng đồng để cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam