SAGOMED JSC tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử

SAGOMED JSC tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử

Mô tả công việc: 

- Khảo sát, triển khai bản vẽ thi công cho Hệ HVAC, khí sạch và các Hệ thống cơ điện khác của Công ty cho Bệnh viện, nhà máy, phòng thí nghiệm.

- Bóc tách khối lượng vật tư đặt hàng theo bản vẽ thi công và định mức hao phí cho phép.

- Đệ trình vật tư, thiết bị của dự án phụ trách. Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy và dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công.

- Lập biện pháp thi công theo từng nhóm hệ, dự án phụ trách

Kiểm soát chất lượng tay nghề công nhân thi công, chất lượng thi công theo yêu cầu kỹ thuật của dự án theo tiến độ và tiêu chuẩn của Công ty.

- Kiểm tra hồ sơ QAQC, thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu lắp đặt với Chủ đầu tư, khách hàng.

- Thực hiện kiểm tra, chạy thử các Hệ HVAC, khí sạch và các Hệ thống cơ điện khác của Công ty

- Thực hiện nghiệm thu với tư vấn, chủ đầu tư, đưa ra và bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư, khách hàng.

- Làm việc tại Hà Nội.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam