Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino IDE Của ESP8266 - Internet Of Things ESP8266 (NodeMCU) [9869E]

Cuốn sách này sẽ dạy bạn lập trình NodeMCU bằng Arduino IDE. Nếu bạn muốn tìm hiểu về thế giới của IOT và cách nó thay đổi thế giới chúng ta đang sống
Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino IDE Của ESP8266 - Internet Of Things ESP8266 (NodeMCU) [9869E]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino IDE Của ESP8266 - Internet Of Things ESP8266 (NodeMCU) [9869E]

Cuốn sách này nói về việc bắt đầu với Internet of Things bằng Nodemcu, đây là bộ công cụ phát triển được tạo ra từ ESP8266, bộ vi điều khiển Wi-Fi rất rẻ và trong cuốn sách này bạn có thể tìm thấy Cách lập trình Nodemcu từ Arduino IDE. 

Cuốn sách này sẽ dạy bạn từ đầu với “Hello World” và kết thúc bằng việc tải lên hoặc kiểm soát dữ liệu Cảm biến của bạn từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ tìm hiểu chi tiết chuyên sâu về Chip, mô-đun, tính năng và lợi ích của ESP8266. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản của IOT, lợi ích, lợi thế và ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau bắt đầu từ Tự động hóa gia đình (Home Automation), Healthcare Monitoring đến Industrial Transformation.

Cuốn sách này sẽ dạy bạn lập trình NodeMCU bằng Arduino IDE. Nếu bạn muốn tìm hiểu về thế giới của IOT và cách nó thay đổi thế giới chúng ta đang sống, đây là một tài nguyên tuyệt vời để bắt đầu. 

Bạn sẽ học được gì từ cuốn sách này?

 • Chương 1: Khái niệm cơ bản về điện tử. 
 • Chương 2: Kiến trúc phần cứng. 
 • Chương 3: Internet of Things.
 • Chương 4: Cài đặt phần mềm.
 • Chương 5: Cài đặt phần cứng. 
 • Chương 6: Các loại ESP8266. 
 • Chương 7: Phần cứng ESP8266. 
 • Chương 8: Bắt đầu với Arduino IDE. 
 • Chương 9: Lập trình cơ bản trong Arduino IDE.
 • Chương 10: Bắt đầu với IoT. 
 • Chương 11: 15+ Dự án IoT. 
 • Chương 12: ESP8266 và MQTT.
 • Chương 13: Bắt đầu với Lua. 

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo