ESP8266

Các lệnh AT module Wifi ESP8266

( Cơ điện tử Việt Nam - Vi điều khiển ) Trong thế giới hiện đại này, công nghệ WiFi đã xóa bỏ khoảng cách, trong đó các thiết bị điện tử được sử dụng, được kết nối với mạng Lan không dây (WLAN) , bằng cách sử dụng ở dải tần vô tuyến 2,4 gigahertz h…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào