Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu SOLIDWORKS 2021 [Mã 8617 A]

Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu SOLIDWORKS 2021 [Mã 8617 A]

SOLIDWORKS là phần mềm thiết kế sản phẩm hàng đầu, cho phép bạn cung cấp các giải pháp sáng tạo ra thị trường nhanh hơn. Khóa học này sẽ dạy bạn cách chế tạo các bộ phận và cụm lắp ráp sẵn sàng để sản xuất cũng như các bản vẽ chi tiết và hóa đơn nguyên vật liệu thành từng khoản trong SOLIDWORKS 2021. 

Tìm hiểu cách tạo 2D sketche và sau đó dùng các tính năng extrude, revolve, loft, và sweep chúng thành vật thể 3D. Tìm hiểu cách cut và tạo hole tiêu chuẩn, đồng thời khám phá các kỹ thuật tạo mô hình nâng cao hơn bằng cách sử dụng block, mirroring, và SOLIDWORKS pattern tool. 

Sau đó, xem lại các phương pháp hay nhất để ghép các bộ phận lại với nhau trong các cụm và tạo bản vẽ chi tiết. Đồng thời, khóa học cũng nhấn nhấn mạnh các tính năng mới từ bản phát hành năm 2021, cũng như các tính năng được thiết kế cho người dùng sử dụng bút hoặc thiết bị cảm ứng.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

  • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
  • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
  • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn