Cơ khí

Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu SOLIDWORKS 2021 [Mã 8617 A]

SOLIDWORKS là phần mềm thiết kế sản phẩm hàng đầu, cho phép bạn cung cấp các giải pháp sáng tạo ra thị trường nhanh hơn. Khóa học này sẽ dạy bạn cách chế tạo các bộ phận và cụm lắp ráp sẵn sàng để sản xuất cũng như các bản vẽ chi tiết và hóa đơn nguyên vật liệu thành từng khoản trong SOLIDWORKS 2021.  Tìm hiểu cách tạo 2D sketche và sau đó dùng các tính năng extrude, revolve, loft, và sweep chúng thành vật thể 3D. Tìm hiểu cách cut và tạo hole tiêu chuẩn, đồng thời khám phá các kỹ thuật tạo mô …
Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu SOLIDWORKS 2021 [Mã 8617 A]