Contact

”Liên
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu nhận được sự phản hồi của các bạn. Nếu có gì chưa chính xác, hay nếu muốn đề xuất nội dung được viết trên Cơ Điện Tử Việt Nam thì hãy gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất và tốt nhất. Cảm ơn!

<> Văn phòng Công ty Truyền thông Weekly Study: Xem tại đây
<> Thời gian hỗ trợ
  • Buổi sáng: 7h30 - 11h30
  • Buổi chiều: 13h - 17h
  • Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
<> Hotline: 0968 439 129
<> Email: info.weeklystudy@gmail.com