Khóa Học Làm Chủ STM32CubeMX 5 Và CubeIDE - Hệ Thống Nhúng [Mã 7900 A]

Khóa học sử dụng Python tìm hiểu Thị giác Máy tính trên OpenCV bằng Python từ cơ bản đến nâng cao.
Khóa Học Làm Chủ STM32CubeMX 5 Và CubeIDE - Hệ Thống Nhúng [Mã 7900 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Làm Chủ STM32CubeMX 5 Và CubeIDE - Hệ Thống Nhúng [Mã 7900 A]

Khóa học sử dụng Python tìm hiểu Thị giác Máy tính trên OpenCV bằng Python từ cơ bản đến nâng cao.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Đọc Hình ảnh và Video trong Python bằng OpenCV.

✓ Thay đổi kích thước, Cắt hình ảnh và video trong Python bằng OpenCV.

✓ Vẽ các hình dạng trên hình như hình tròn, hình chữ nhật, hình elip, đường thẳng.

✓ Thêm tin nhắn văn bản trên hình ảnh.

✓ Ẩn một phần hình ảnh bằng thao tác XOR, NOT và AND.

✓ Các thao tác trên ảnh như làm mịn, làm mờ.

✓ Đọc các loại hình ảnh khác nhau với (single channel, 3 channel, 4 channel image).

✓ Tách hình ảnh (Image splitting).

✓ Lưu các file Hình ảnh và Video bằng OpenCV trên PC của bạn.

✓ Color conversation of images (BGR to gray), (BGR to RGB).

✓ Đọc hình ảnh từ các package khác nhau bằng PILLOW.

✓ Quan trọng nhất: contour và các thuộc tính của nó để phân tích hình dạng của đối tượng trong một ảnh.

✓ Detect line trên hình ảnh với thuật toán canny.

✓ Feature detection trên hình ảnh và matching giữa các hình ảnh.

✓ Vấn đề sinh viên thường gặp phải khi làm việc trên OpenCV.

Chào mừng bạn đến với khóa học OpenCV. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực Computer Vision hoặc Deep Learning? Thì khóa học này là dành cho bạn.

Ngày nay, Computer Vision được sử dụng trong Tự động hóa ở mọi lĩnh vực như ô tô tự lái, nhà kho, bảo mật, theo dõi đối tượng, feature matching và nhiều lĩnh vực khác.

Hơn nữa, trong khóa học này, chúng tôi sẽ đề cập đến các khái niệm cốt lõi từ cơ bản đến nâng cao về xử lý hình ảnh và video. Chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận thực tế để giải thích khái niệm cốt lõi của xử lý hình ảnh và video. Khóa học này phù hợp nhất cho những sinh viên muốn bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách Computer Vision Engineer.

Chúng tôi đã chia khóa học này thành các chương. Trong mỗi chương, bạn sẽ tìm hiểu khái niệm cốt lõi về Xử lý hình ảnh và video. Đây là một số chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong khóa học này:

✓ Đọc hình ảnh.

✓ Cắt hình ảnh.

✓ Đã thay đổi kích thước hình ảnh.

✓ Xoay hình ảnh.

✓ Tách hình ảnh.

✓ Lưu hình ảnh.

✓ Đọc video.

✓ Thay đổi kích thước video.

✓ Lưu video.

✓ Vẽ một vòng tròn trên hình ảnh.

✓ Thêm tin nhắn văn bản vào hình ảnh.

✓ Vẽ đoạn thẳng trên hình ảnh.

✓ Vẽ một hình chữ nhật trên hình ảnh.

✓ Vẽ hình elip trên hình ảnh.

✓ Arithmetic Operation.

✓ Image Blending.

✓ Threshold và Blurring.

✓ Diện tích và chu vi của Contours.

✓ Find Contours trong một hình ảnh.

✓ Fitting Shape trên Contours.

✓ Checkpoint if inside, outside, hoặc trên Contours.

✓ SIFT - (Scale - Invariant Feature Transform).

✓ Feature Matching.

✓ và nhiều hơn nữa!

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - OpenCV - Image Operation.

✓ 03 - OpenCV - Video Operation.

✓ 04 - OpenCV - Draw Shape.

✓ 05 - OpenCV - Arithmetic Operation.

✓ 06 - OpenCV - Threshold và Blurring.

✓ 07 - OpenCV - Contours và các thuộc tính của nó.

✓ 08 - OpenCV - Image feature và Matcher.

✓ 09 - OpenCV - Common Problem.

✓ 10 - Kết luận.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Python developer quan tâm đến Computer Vision và Deep Learning để tìm hiểu cách xử lý hình ảnh và video bằng OpenCV.


Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Khi tham gia kho khóa học, bạn sẽ được học gần 200 khóa về vi điều khiển, PLC, nhúng, iot, điện, điện tử,... với quyền truy cập kho vĩnh viễn.
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo