Khóa Học Thiết Kế PCB (Với Mô Hình 3D) Trong Orcad [2022] [Mã 7668 A]

Khóa học này sẽ giúp phát triển một nền tảng trong OrCAD, dẫn đến các kỹ năng và thực hành thiết kế PCB tốt hơn. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn
Khóa Học Thiết Kế PCB (Với Mô Hình 3D) Trong Orcad [2022] [Mã 7668 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Thiết Kế PCB (Với Mô Hình 3D) Trong Orcad [2022] [Mã 7668 A]

Schematic trong OrCAD Capture CIS, Printed Circuit Board, BOM, Footprints, 3D Model, Routing và Gerber file cho Arduino UNO.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Có thể vẽ sơ đồ của riêng mình và thiết kế các bảng mạch in (Printed Circuit Board) tùy chỉnh của riêng bạn.

✓ Học các thuật ngữ cơ bản liên quan đến PCB được sử dụng rộng rãi trong sách và các ngành công nghiệp.

✓ Ngoài ra, bạn sẽ học các khái niệm điện tử được sử dụng rộng rãi.

Nhận giới thiệu chi tiết về Orcad Capture CIS, Pad-stack Editor và PCB Editor với Project-1:

✓ Project 1: Học cách thiết kế Mạch điện cơ bản dựa trên các dự án thực tế [Dành cho người mới bắt đầu].

Nâng cấp kỹ năng của bạn với Project-2:

✓ Project 2: Học thiết kế Schematic & PCB cho Arduino UNO ( bao gồm nhiều trang sơ đồ, Off page connector, các phần tìm kiếm từ Digi-Key, Professional Bill of material, Smart PDF for Schematic, Cách tải xuống footprints tùy chỉnh, Cách tạo mô hình 3D, v.v.).

Khóa học này là hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về phần mềm PCB  Design hàng đầu trong ngành. Khóa học này sẽ giúp phát triển một nền tảng trong OrCAD, dẫn đến các kỹ năng và thực hành thiết kế PCB tốt hơn. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có kỹ năng và tài nguyên hữu ích để thiết kế PCB tùy chỉnh của riêng bạn.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu & Cài đặt.

✓ 02 - [Dành cho beginner] OrCad Capture CIS (2019).

✓ 03 - [Dành cho beginner] Các thuật ngữ PCB.

✓ 04 - [Dành cho beginner] PCB Editor (2019).

✓ 05 - [Dành cho beginner] Pad Stack Editor (2019) & Footprints.

✓ 06 - [Nâng cao] Arduino UNO Schematic trong OrCAD Capture CIS (2019).

✓ 07 - [Nâng cao] Arduino UNO Components, Footprints & 3D Models từ DigiKey.

✓ 08 - [Nâng cao] PCB Editor (2019) Classes/Subclasses.

✓ 09 - [Nâng cao] Fiducials & Mechanical symbols.

✓ 10 - [Nâng cao] Arduino UNO BOM, Smart PDF, Netlist và Board File.

✓ 11 - [Nâng cao] Arduino UNO Component Placement.

✓ 12 - [Nâng cao] Arduino UNO Routing.

✓ 13 - Lets Create 3D Model (Arduino UNO).

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này rất hữu ích cho sinh viên liên quan đến Điện, Điện tử và Kỹ thuật Máy tính. Ngoài ra, công cụ này rất đáng để học nếu bạn đã có kiến ​​thức về Altium Designer, Pads, Eagle hoặc KiCAD.

✓ Các chuyên gia kỹ thuật cần học và thiết kế bảng mạch in của riêng họ.

✓ Những người theo sở thích, Doanh nhân và những người hiểu biết về công nghệ, những người tò mò về PCB.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo