Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã 7645 A]

Một dự án nâng cấp đầy thách thức kết hợp Raspberry Pi, ESP32, cảm biến, display, radio communication và Cloud services.
Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã 7645 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project [Mã 7645 A]

Một dự án nâng cấp đầy thách thức kết hợp Raspberry Pi, ESP32, cảm biến, display, radio communication và Cloud services.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Trở nên giỏi hơn trong việc phân tích, thiết kế và lập kế hoạch cần thiết khi làm việc trong các dự án lớn.

✓ Cải thiện khả năng của bạn để xây dựng một ứng dụng full-stack dựa trên Raspberry Pi, ESP32 và sự kết hợp của các công cụ và công nghệ phần mềm.

✓ Bạn sẽ đạt được các kỹ năng mới trong việc duy trì, sửa đổi và mở rộng một ứng dụng full-stack.

✓ Nâng cao hiểu biết của bạn về hệ điều hành Linux và dòng lệnh.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng HC12 transceiver để cho phép giao tiếp giữa Raspberry Pi và ESP32 (hoặc bất kỳ bo mạch tương thích với Arduino nào).

✓ Hiển thị Raspberry Pi status trên màn hình OLED.

✓ Nhận dữ liệu môi trường từ cảm biến BME280 trên Raspberry Pi và ESP32.

✓ Sử dụng Google Charts và Plotly Graph Object trong ứng dụng web Raspberry Pi.

Chào mừng bạn đến với Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project!

Trong khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu, bạn đã học cách xây dựng một ứng dụng tích hợp các microcomputer, microcontroller, sensor, radio transceiver, web server, một database, và Cloud services.

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp ứng dụng này bằng phần cứng và phần mềm mới.

Ứng dụng Full Stack được nâng cấp sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W single-board computer và ESP32 microcontroller - mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ bảng mạch nào tương thích với Raspberry Pi và Arduino.

Hai nút giao tiếp thông qua một radio transceiver hiện đại. Chúng có thể cảm nhận môi trường của mình, hiển thị trạng thái của chúng trên màn hình LED hữu cơ và giao diện web, log data trên Cloud và kích hoạt thông báo khi phát sinh các điều kiện cụ thể.

Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ tiếp thu và nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng mềm và cứng. Bạn sẽ trở nên giỏi hơn trong việc phân tích, thiết kế và lập kế hoạch cần thiết khi làm việc trong các dự án lớn.

Và bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp các cảm biến, display cũng như local và Cloud communication bằng bo mạch Raspberry Pi và ESP32 hoặc Arduino.

Khóa học này sẽ mở rộng các kỹ năng của bạn.

Tôi đã thiết kế nó cho các Maker trình độ trung cấp, lý tưởng nhất là đã hoàn thành khóa học Raspberry Pi Full Stack ban đầu.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - Các board mới.

✓ 03 - Thay DHT22 bằng BME280.

✓ 04 - Thêm OLED display.

✓ 05 - Thay RF24 bằng HC12.

✓ 06 - Lắp ráp phần cứng mới.

✓ 07 - Khôi phục ứng dụng Full Stack gốc.

✓ 08 - Testing và fixing.

✓ 09 - Tính năng mới.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Học viên tốt nghiệp khóa học Raspberry Pi Full Stack gốc.

✓ Các Maker đang tìm kiếm một dự án Raspberry Pi không tầm thường.

✓ Các Maker muốn nâng cao toàn bộ bộ kỹ năng của họ, từ hệ điều hành đến Internet of Things.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.