Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Trọn Bộ Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu

(Cơ điện tử Việt Nam - Khóa học) Tổng Hợp Trọn Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Thực Hành Cho Từng Bài Giảng, Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu !

Trọn Bộ Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu

(Cơ điện tử Việt Nam - Khóa học) Tổng Hợp Trọn Video Học Lập Trình JavaScript + Kèm Bài Tập Thực Hành Cho Từng Bài Giảng, Cực Kỳ Chi Tiết Và Dễ Hiểu ! Với hơn 100 bài học và có bài tập thực hành sau mỗi bài học.

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu chi tiết về các khái niệm cơ bản trong JS
 • Xây dựng được website đầu tiên kết hợp với JS
 • Tự tin khi phỏng vấn với kiến thức vững chắc
 • Có nền tảng để học các thư viện và framework JS
 • Nắm chắc các tính năng trong phiên bản ES6
 • Thành thạo DOM APIs để tương tác với trang web
 • Ghi nhớ các khái niệm nhờ bài tập trắc nghiệm
 • Nâng cao tư duy với các bài kiểm tra với testcases
 • Các bài thực hành như Tabs, Music Player
 • Nhận chứng chỉ khóa học do F8 cấp

Yêu cầu

 • Máy vi tính kết nối internet (Windows, Ubuntu hoặc MacOS)
 • Ý thức tự học cao, trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ không ngại cái khó
 • Không được nóng vội, bình tĩnh học, làm bài tập sau mỗi bài học
 • Bạn không cần biết gì hơn nữa, trong khóa học tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn cần phải biết

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.