Khóa học lập trình Ứng dụng Thời gian thực với ARM CMSIS RTOS Keil RTX

Khóa học lập trình Ứng dụng Thời gian thực với ARM CMSIS RTOS Keil RTX
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa học lập trình Ứng dụng Thời gian thực với ARM CMSIS RTOS Keil RTX

(Cơ điện tử Việt Nam - Lập trình) Mặc dù chắc chắn có thể tạo các ứng dụng thời gian thực mà không cần RTOS (bằng cách thực hiện một hoặc nhiều tác vụ trong một vòng lặp), nhưng có rất nhiều vấn đề về lập lịch, bảo trì và thời gian có thể được giải quyết tốt hơn với RTOS. Ví dụ, một RTOS cho phép lập lịch linh hoạt các tài nguyên hệ thống như CPU ​​và bộ nhớ, đồng thời cung cấp các phương pháp giao tiếp giữa các luồng.

Các chương trình API CMSIS-RTOS được viết bằng các cấu trúc C / C ++ tiêu chuẩn và được biên dịch bằng Trình biên dịch ARMCC, GCC hoặc IAR. Tệp tiêu đề cmsis_os.h xác định các hàm và macro cho phép khai báo các tác vụ và truy cập tất cả các tính năng RTOS một cách dễ dàng.

Sổ tay hướng dẫn này bao gồm các phần sau:

Khóa học lập trình Ứng dụng Thời gian thực với ARM CMSIS RTOS Keil RTX

Xây dựng ứng dụng thời gian thực với ARM CMSIS RTOS Keil RTX.

Bạn sẽ học được gì?

 • Có thể xây dựng các ứng dụng thời gian thực (Real-time).
 • Hiểu được cách hoạt động của Real-Time Kernel.
 • Hiểu được cách First Come First Served Scheduler hoạt động.
 • Hiểu được cách hoạt động của Round Robin Scheduler.
 • Có thể phát triển các Real-Time Application cho Keil RTX Real-Time Kernel.
 • Có thể tính toán việc sử dụng CPU của một hệ điều hành.
 • Có thể thuyết trình về đặc tả CMSIS-RTOS.
 • Có thể xây dựng các Board Support Package.

Khóa học này dạy cho bạn nền tảng của các hệ thống thời gian thực và cách xây dựng các ứng dụng thời gian thực bằng cách sử dụng ARM CMSIS-RTOS specification và Keil RTX, hạt nhân thời gian thực chính thức của ARM. Khóa học cung cấp tổng quan chi tiết về các API được cung cấp bởi CMSIS-RTOS và sau đó tiếp tục xây dựng các ứng dụng thời gian thực bằng cách sử dụng các API đó.

Khóa học này không có kiến ​​thức trước về hệ thống thời gian thực và lập trình ứng dụng. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể xây dựng các ứng dụng thời gian thực của riêng mình và kiểm tra hiệu suất của chúng.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Bắt đầu.

✓ 03. Giới thiệu về các Hệ điều hành thời gian thực.

✓ 04. Software Flow.

✓ 05. Scheduler và Thuật toán lập lịch.

✓ 06. Giới thiệu về CMSIS-RTOS Keil RTX.

✓ 07. Thread Management.

✓ 08. CMSIS-RTOS Project 3 - Periodic Threads.

✓ 09. CMSIS-RTOS Project 4 - Inter-Thread Communication.

✓ 10. Board Support Package (STM32F4).

✓ 11. Board Support Package (TM4C123).

✓ 12. Bên trong của một Real-Time Kernel trên bộ xử lý ARM.

✓ 13. Thiết lập Môi trường Phát triển và Các Toolchain. 

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo