Khóa học LabVIEW step by step cho người mới bắt đầu - Tải miễn phí

LabVIEW ( Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench ) là một nền tảng thiết kế hệ thống và môi trường phát triển cho một ngôn ngữ lập t
Khóa học LabVIEW step by step cho người mới bắt đầu - Tải miễn phí
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa học LabVIEW step by step cho người mới bắt đầu - Tải miễn phí

(Cơ điện tử Việt Nam - Phần mềm) LabVIEW ( Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench ) là một nền tảng thiết kế hệ thống và môi trường phát triển cho một ngôn ngữ lập trình trực quan từ National Instruments, Hoa Kỳ.

Ngôn ngữ đồ họa được đặt tên là “G”; không bị nhầm lẫn với mã G ( Mã G, có nhiều biến thể, là tên gọi chung cho ngôn ngữ lập trình điều khiển số (NC) được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được sử dụng chủ yếu trong sản xuất máy tính hỗ trợ để điều khiển các công cụ máy tự động.). Ban đầu được phát hành cho Apple Macintosh vào năm 1986, LabVIEW thường được sử dụng để thu thập dữ liệu, điều khiển thiết bị và tự động hóa công nghiệp trên nhiều hệ điều hành (OS), bao gồm Microsoft Windows, các phiên bản Unix, Linux và macOS khác nhau.

Dataflow programming

Mô hình lập trình được sử dụng trong LapVIEW đôi khi được gọi là G, nó dựa trên sự tiện ích của dữ liệu. Nếu có đủ dữ liệu tiện ích cho một subVL hoặc một hàm thì subVL hoặc hàm đó sẽ được thực hiện. Dòng thực hiện được xác định bởi cấu trúc của một sơ đồ khối graphical(mã nguồn của LabVIEW) trên đó lập trình viên kết nối các nút chức năng bằng cách vẽ dây. 

Các dây này truyền các biến số và bất kỳ nút nào có thể thực hiện ngay sau khi tấy cả các dữ liệu đầu vào của nó đầy đủ. Vì đây có thể là trường hợp xử lí cho nhiều nút cùng một lúc, LabVIEW có thể thực thi song song. Phần cứng đa xử lý và đa luồng được khai thác tự động bởi bộ lập lịch trình tích hợp sẵn, ghép nhiều chuỗi hệ điều hành qua các nút sẵn sàng để thực thi.

Graphical programming

LabVIEW tích hợp việc tạo các giao diện người dùng (các bảng trước mặt) vào chu kỳ khai triển. Các chương trình con của chương trình LabVIEW được gọi là các công cụ ảo (Vls). Mỗi VI có ba thành phần: sơ đồ khối, bảng mặt trước và bảng kết nối. Cuối cùng được sử dụng để đại diện cho VI trong sơ đồ khối khác, gọi VI. 

Bảng điều khiển phía trước được xây dựng bằng các điều khiển và các dụng cụ chỉ thị. Điều khiển là đầu vào: chúng cho phép người dùng cung cấp thông tin cho VI. Các chỉ số là kết quả đầu ra: chúng chỉ ra, hoặc hiển thị, các kết quả dựa trên các đầu vào cho VI. Bảng mặt sau, là sơ đồ khối, chứa mã nguồn đồ họa. Tất cả các đối tượng được đặt trên bảng điều khiển phía trước sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển phía sau làm đầu cuối. Bảng mặt sau cũng chứa các cấu trúc và chức năng thực hiện các thao tác trên điều khiển và cung cấp dữ liệu cho các dụng cụ chỉ thị. 

Các cấu trúc và chức năng được tìm thấy trên bảng chức năng và có thể được đặt ở mặt sau của bảng. Điều khiển chung, dụng cụ chỉ thị, cấu trúc và chức năng được gọi là nút. Các nút được kết nối với nhau bằng cách sử dụng dây, ví dụ: hai nút điều khiển và chỉ báo có thể được kết nối với chức năng bổ sung để chỉ báo hiển thị tổng của hai điều khiển. 

Do đó, một công cụ ảo có thể chạy như một chương trình, với bảng phía trước phục vụ như một giao diện người dùng, hoặc, khi được thả thành nút trên sơ đồ khối, bảng mặt trước xác định đầu vào và đầu ra cho nút thông qua bảng kết nối. Nghĩa là mỗi VI có thể dễ dàng kiểm tra trước khi được ghi lại như một chương trình con vào một chương trình lớn hơn.

Khóa học LabVIEW step by step cho người mới bắt đầu

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn  từ A đến Z đưa bạn từ ZERO sang HERO trong LabVIEW và giúp bạn bắt đầu sử dụng LabVIEW một cách hiệu quả nhất.

 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của LabVIEW
 • Viết chương trình trong LabVIEW chuyên nghiệp nhất.
 • Sử dụng các công cụ để xây dựng các ứng dụng hệ thống kiểm soát.
 • Tìm hiểu LabVIEW và thiết lập sự hiểu biết mạnh mẽ về khái niệm đằng sau Hệ thống điều khiển.
 • Tạo các ứng dụng đầy đủ chức năng.

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo