Xử lý hình ảnh

Khóa Học Thị Giác Máy Tính Và Xử Lý Hình Ảnh Trong LabVIEW [Mã 9885 A]

Bạn sẽ tìm hiểu về: + Phát triển 9 ứng dụng dựa trên tầm nhìn trong LabVIEW. + Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Xử lý ảnh. + Sự khác biệt giữa máy tính và thị giác máy tính cũng như các ứng dụng của chúng. + Lý thuyết đằng sau mỗi thuật toán xử lý…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào