Siemens

Khóa Học Siemens Tia Portal V15 - Lập Trình PLC SIMATIC S7-1500 [Mã 8124 A]

Tìm hiểu về PLC Siemens Simatic S7-1500 & WinCC HMI với TIA Portal từ đầu, tìm hiểu sâu hơn về tự động hóa công nghiệp. Bạn sẽ học được gì: ✓ Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể lập trình ứng dụng TIA Portal PLC từ đầu. ✓ Bạn sẽ học cách tạo cá…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào