ROS

Khóa Học ROS2 Self Driving Car Với Deep Learning Và Computer Vision [Mã 7666 A]

Autonomous Car sử dụng TensorFlow và Neural Networks cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được gì: ✓ Xây dựng ô tô tự lái của riêng bạn, trong mô phỏng (ROS2). ✓ Học cách phát triển 4 tính năng Self Drive thiết yếu (Lane Assist, Cruise Control, Nav. T-Junc, Cross Intersection). ✓ Làm chủ các kỹ thuật ComputerVision, ví dụ: (Detection, Localization, Tracking). ✓ Tìm hiểu sâu về Custom-built Neural Networks (CNN). ✓ (MỚI !!!) Phát triển một Satellite Navigation System (tức là GPS) giúp SDC tự động đ…
Khóa Học ROS2 Self Driving Car Với Deep Learning Và Computer Vision [Mã 7666 A]