Hướng Dẫn

Cách Tạo Và Xem Vietsub Đối Với Các Khóa Học Bằng Tiếng Anh

Việc dịch subtitles video các khóa học tiếng Anh sang tiếng Việt nhằm hỗ trợ cho việc học của các bạn được tốt hơn, bản thân là một kỹ sư, cử nhân kỹ thuật, kinh tế,... việc giỏi, nghe hiểu được tiếng anh là điều bạn nên có để phục vụ cho công việc, học tập và chắc chắn lương sẽ cao hơn. Dưới đây là bài viết hướng dẫn cách tạo và xem Vietsub đối với các khóa học bằng tiếng anh. Cách tạo file sub cho video Hầu như tất cả các video khóa học đều có file sub đi kèm, tuy nhiên sẽ có thể sót vài vide…
Cách Tạo Và Xem Vietsub Đối Với Các Khóa Học Bằng Tiếng Anh